แบ่งปัน
reply Back
FACOM Forged metric 12 x 6 point angled open-socket wrenches - 1
List Price
฿ 388.66
ประหยัด 30%
Mister Worker™ Price
฿ 272.25 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
฿ 388.66 ประหยัด 30%
Mister Worker™ Price
฿ 272.25 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?

FACOM 76.10 - Forged metric 12 x 6 point angled open-socket wrenches

Shipped in 4-5 days

EAN: 3148511208205
List Price
฿ 388.66
ประหยัด 30%
Mister Worker™ Price
฿ 272.25 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
฿ 388.66 ประหยัด 30%
Mister Worker™ Price
฿ 272.25 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
EAN: 3148511208205
5.0 1 ความคิดเห็น: (1) อ่านความคิดเห็น:
• Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. • 12-point short head for 30° increment and 6-point long head. • Opening of the short head for passing threaded rods. • Metric...
  • FACOM Forged metric 12 x 6 point angled open-socket wrenches - 1
  • FACOM Forged metric 12 x 6 point angled open-socket wrenches - 2
รหัส
A [mm]
B [mm]
L [mm]
[g]
L1 [mm]
H [mm]
d [mm]
d1 [mm]
ราคา (Vat Excl.) ?
จำนวน
76.10
10
15,0
129
95
28
24
8,0
7,0
฿ 535.02
฿ 374.63
76.11
11
16,5
136
115
30
25
8,0
7,0
฿ 553.98
฿ 387.90
76.12
12
18,0
144
155
36
28
9,0
8,0
฿ 604.41
฿ 423.17
76.13
13
19,5
152
175
38
30
9,0
8,0
฿ 627.54
฿ 439.47
76.14
14
21,0
160
205
40
32
10,5
9,0
฿ 701.48
฿ 491.04
76.15
15
22,5
169
230
42
34
10,5
10,0
฿ 744.33
฿ 520.99
76.16
16
24,0
178
285
46
37
13,0
12,0
฿ 749.64
฿ 524.79
76.17
17
25,5
187
315
48
39
13,0
12,0
฿ 846.33
฿ 592.28
76.18
18
26,5
195
365
50
40
13,0
12,0
฿ 949.09
฿ 664.32
76.19
19
28,5
204
430
51
41
15,0
12,0
฿ 979.42
฿ 685.56
76.20
20
29,5
212
440
53
43
15,0
13,0
฿ 1,062.46
฿ 743.57
76.21
21
30,5
221
490
55
46
15,0
14,0
฿ 1,237.65
฿ 866.43
76.22
22
32,0
230
535
57
48
15,0
14,0
฿ 1,332.06
฿ 932.41
76.23
23
33,5
240
625
64
51
18,0
15,0
฿ 1,397.28
฿ 978.29
76.24
24
34,5
250
660
67
54
18,0
16,0
฿ 1,466.67
฿ 1,026.82
76.25
25
36,0
260
785
69
56
20,0
17,0
฿ 1,578.15
฿ 1,104.55
76.26
26
37,0
270
795
70
57
20,0
17,0
฿ 1,732.10
฿ 1,212.62
76.27
27
38,0
280
950
73
58
22,0
19,0
฿ 1,825.38
฿ 1,277.84
76.28
28
39,5
290
950
75
60
22,0
19,0
฿ 2,069.57
฿ 1,448.85
76.29
29
41,0
300
1050
76
62
22,0
19,0
฿ 2,257.26
฿ 1,580.05
76.30
30
42,0
310
1300
83
64
24,0
21,0
฿ 2,608.76
฿ 1,826.13
76.31
31
43,5
320
1385
86
70
24,0
22,6
฿ 2,661.85
฿ 1,863.29
76.32
32
44,5
330
1400
88
74
24,0
22,6
฿ 2,891.25
฿ 2,024.07
76.36
36
49,5
370
1700
97
82
27,0
24,0
฿ 3,404.66
฿ 2,383.15
76.6
6
10,0
102
30
21
16
4,5
4,5
฿ 389.42
฿ 272.63
76.7
7
11,0
106
35
22
17
4,5
4,5
฿ 388.66
฿ 272.25
76.8
8
12,5
114
60
25
19
7,0
6,0
฿ 411.79
฿ 288.18
76.9
9
13,5
122
65
26
20
7,0
6,0
฿ 423.54
฿ 296.52
รหัส 76.10
A [mm] 10
B [mm] 15,0
L [mm] 129
[g] 95
L1 [mm] 28
H [mm] 24
d [mm] 8,0
d1 [mm] 7,0
ราคา
฿ 374.63
จำนวน
รหัส 76.11
A [mm] 11
B [mm] 16,5
L [mm] 136
[g] 115
L1 [mm] 30
H [mm] 25
d [mm] 8,0
d1 [mm] 7,0
ราคา
฿ 387.90
จำนวน
รหัส 76.12
A [mm] 12
B [mm] 18,0
L [mm] 144
[g] 155
L1 [mm] 36
H [mm] 28
d [mm] 9,0
d1 [mm] 8,0
ราคา
฿ 423.17
จำนวน
รหัส 76.13
A [mm] 13
B [mm] 19,5
L [mm] 152
[g] 175
L1 [mm] 38
H [mm] 30
d [mm] 9,0
d1 [mm] 8,0
ราคา
฿ 439.47
จำนวน
รหัส 76.14
A [mm] 14
B [mm] 21,0
L [mm] 160
[g] 205
L1 [mm] 40
H [mm] 32
d [mm] 10,5
d1 [mm] 9,0
ราคา
฿ 491.04
จำนวน
รหัส 76.15
A [mm] 15
B [mm] 22,5
L [mm] 169
[g] 230
L1 [mm] 42
H [mm] 34
d [mm] 10,5
d1 [mm] 10,0
ราคา
฿ 520.99
จำนวน
รหัส 76.16
A [mm] 16
B [mm] 24,0
L [mm] 178
[g] 285
L1 [mm] 46
H [mm] 37
d [mm] 13,0
d1 [mm] 12,0
ราคา
฿ 524.79
จำนวน
รหัส 76.17
A [mm] 17
B [mm] 25,5
L [mm] 187
[g] 315
L1 [mm] 48
H [mm] 39
d [mm] 13,0
d1 [mm] 12,0
ราคา
฿ 592.28
จำนวน
รหัส 76.18
A [mm] 18
B [mm] 26,5
L [mm] 195
[g] 365
L1 [mm] 50
H [mm] 40
d [mm] 13,0
d1 [mm] 12,0
ราคา
฿ 664.32
จำนวน
รหัส 76.19
A [mm] 19
B [mm] 28,5
L [mm] 204
[g] 430
L1 [mm] 51
H [mm] 41
d [mm] 15,0
d1 [mm] 12,0
ราคา
฿ 685.56
จำนวน
รหัส 76.20
A [mm] 20
B [mm] 29,5
L [mm] 212
[g] 440
L1 [mm] 53
H [mm] 43
d [mm] 15,0
d1 [mm] 13,0
ราคา
฿ 743.57
จำนวน
รหัส 76.21
A [mm] 21
B [mm] 30,5
L [mm] 221
[g] 490
L1 [mm] 55
H [mm] 46
d [mm] 15,0
d1 [mm] 14,0
ราคา
฿ 866.43
จำนวน
รหัส 76.22
A [mm] 22
B [mm] 32,0
L [mm] 230
[g] 535
L1 [mm] 57
H [mm] 48
d [mm] 15,0
d1 [mm] 14,0
ราคา
฿ 932.41
จำนวน
รหัส 76.23
A [mm] 23
B [mm] 33,5
L [mm] 240
[g] 625
L1 [mm] 64
H [mm] 51
d [mm] 18,0
d1 [mm] 15,0
ราคา
฿ 978.29
จำนวน
รหัส 76.24
A [mm] 24
B [mm] 34,5
L [mm] 250
[g] 660
L1 [mm] 67
H [mm] 54
d [mm] 18,0
d1 [mm] 16,0
ราคา
฿ 1,026.82
จำนวน
รหัส 76.25
A [mm] 25
B [mm] 36,0
L [mm] 260
[g] 785
L1 [mm] 69
H [mm] 56
d [mm] 20,0
d1 [mm] 17,0
ราคา
฿ 1,104.55
จำนวน
รหัส 76.26
A [mm] 26
B [mm] 37,0
L [mm] 270
[g] 795
L1 [mm] 70
H [mm] 57
d [mm] 20,0
d1 [mm] 17,0
ราคา
฿ 1,212.62
จำนวน
รหัส 76.27
A [mm] 27
B [mm] 38,0
L [mm] 280
[g] 950
L1 [mm] 73
H [mm] 58
d [mm] 22,0
d1 [mm] 19,0
ราคา
฿ 1,277.84
จำนวน
รหัส 76.28
A [mm] 28
B [mm] 39,5
L [mm] 290
[g] 950
L1 [mm] 75
H [mm] 60
d [mm] 22,0
d1 [mm] 19,0
ราคา
฿ 1,448.85
จำนวน
รหัส 76.29
A [mm] 29
B [mm] 41,0
L [mm] 300
[g] 1050
L1 [mm] 76
H [mm] 62
d [mm] 22,0
d1 [mm] 19,0
ราคา
฿ 1,580.05
จำนวน
รหัส 76.30
A [mm] 30
B [mm] 42,0
L [mm] 310
[g] 1300
L1 [mm] 83
H [mm] 64
d [mm] 24,0
d1 [mm] 21,0
ราคา
฿ 1,826.13
จำนวน
รหัส 76.31
A [mm] 31
B [mm] 43,5
L [mm] 320
[g] 1385
L1 [mm] 86
H [mm] 70
d [mm] 24,0
d1 [mm] 22,6
ราคา
฿ 1,863.29
จำนวน
รหัส 76.32
A [mm] 32
B [mm] 44,5
L [mm] 330
[g] 1400
L1 [mm] 88
H [mm] 74
d [mm] 24,0
d1 [mm] 22,6
ราคา
฿ 2,024.07
จำนวน
รหัส 76.36
A [mm] 36
B [mm] 49,5
L [mm] 370
[g] 1700
L1 [mm] 97
H [mm] 82
d [mm] 27,0
d1 [mm] 24,0
ราคา
฿ 2,383.15
จำนวน
รหัส 76.6
A [mm] 6
B [mm] 10,0
L [mm] 102
[g] 30
L1 [mm] 21
H [mm] 16
d [mm] 4,5
d1 [mm] 4,5
ราคา
฿ 272.63
จำนวน
รหัส 76.7
A [mm] 7
B [mm] 11,0
L [mm] 106
[g] 35
L1 [mm] 22
H [mm] 17
d [mm] 4,5
d1 [mm] 4,5
ราคา
฿ 272.25
จำนวน
รหัส 76.8
A [mm] 8
B [mm] 12,5
L [mm] 114
[g] 60
L1 [mm] 25
H [mm] 19
d [mm] 7,0
d1 [mm] 6,0
ราคา
฿ 288.18
จำนวน
รหัส 76.9
A [mm] 9
B [mm] 13,5
L [mm] 122
[g] 65
L1 [mm] 26
H [mm] 20
d [mm] 7,0
d1 [mm] 6,0
ราคา
฿ 296.52
จำนวน
• Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking.
• 12-point short head for 30° increment and 6-point long head.
• Opening of the short head for passing threaded rods.
• Metric sizes: 6 to 38 mm.
• Presentation: satin chrome finish.
• Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking.
• 12-point short head for 30° increment and 6-point long head.
• Opening of the short head for passing threaded rods.
• Metric sizes: 6 to 38 mm.
• Presentation: satin chrome finish.

รีวิว Forged metric 12 x 6 point angled open-socket wrenches

5
starstarstarstarstar  Gbenga S.
30-09-2019
The product is genuine FACOM and my Client is satisfied with it.

คล้ายคลึงกับ FACOM 76.10

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน