แบ่งปัน
reply Back
DeWALT SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit - 1
List Price
€ 7,96
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 5,17 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
€ 7,96 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 5,17 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?

DeWALT DT8907-QZ - SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit

Shipped in 3-4 days

EAN: 5035048077955
List Price
€ 7,96
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 5,17 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
€ 7,96 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 5,17 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
EAN: 5035048077955
IN BRIEF Drill bit ideal for extremely precise and clean holes. The 4 channels flute geometry provides excellent discharge of core material. APPLICATIONS Suitable for drilling plug &...
  • DeWALT SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit - 1
  • DeWALT SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit - 2
  • DeWALT SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit - 3
รหัส
ขนาด (มม.)
ราคา (Vat Excl.) ?
จำนวน
DT8928-QZ
10x160x100
€ 11,46
€ 7,45
DT8929-QZ
10x210x150
€ 12,72
€ 8,27
DT8930-QZ
10x260x200
€ 15,50
€ 10,08
DT8931-QZ
10x310x250
€ 21,54
€ 14,00
DT8932-QZ
10x460x400
€ 34,02
€ 22,11
DT8933-QZ
12x160x100
€ 13,06
€ 8,49
DT8934-QZ
12x200x150
€ 15,40
€ 10,01
DT8935-QZ
12x260x200
€ 18,14
€ 11,79
DT8936-QZ
12x310x250
€ 27,78
€ 18,06
DT8937-QZ
12x460x400
€ 41,36
€ 26,88
DT8938-QZ
14x460x400
€ 19,94
€ 12,96
DT8939-QZ
14x460x400
€ 21,54
€ 14,00
DT8940-QZ
14x460x400
€ 24,28
€ 15,78
DT8941-QZ
14x460x400
€ 27,58
€ 17,93
DT8942-QZ
14x460x400
€ 41,88
€ 27,22
DT8910-QZ
5.5x110x50
€ 8,82
€ 5,73
DT8911-QZ
5.5x160x100
€ 9,02
€ 5,86
DT8907-QZ
5x110x50
€ 7,96
€ 5,17
DT8908-QZ
5x160x100
€ 8,60
€ 5,59
DT8909-QZ
5x210x150
€ 8,82
€ 5,73
DT8916-QZ
6.5x160x100
€ 8,82
€ 5,73
DT8917-QZ
6.5x210x150
€ 9,34
€ 6,07
DT8918-QZ
6.5x260x200
€ 12,00
€ 7,80
DT8912-QZ
6x110x50
€ 8,18
€ 5,32
DT8913-QZ
6x160x100
€ 8,60
€ 5,59
DT8914-QZ
6x210x150
€ 9,46
€ 6,15
DT8915-QZ
6x260x200
€ 10,40
€ 6,76
DT8920-QZ
7x160x100
€ 9,78
€ 6,36
DT8921-QZ
7x210x150
€ 10,08
€ 6,55
DT8922-QZ
8x110x50
€ 10,20
€ 6,63
DT8923-QZ
8x160x100
€ 10,40
€ 6,76
DT8924-QZ
8x210x150
€ 10,84
€ 7,05
DT8925-QZ
8x260x200
€ 12,42
€ 8,07
DT8926-QZ
8x310x250
€ 20,48
€ 13,31
DT8927-QZ
8x460x400
€ 34,02
€ 22,11
รหัส DT8928-QZ
ขนาด (มม.) 10x160x100
ราคา
€ 7,45
จำนวน
รหัส DT8929-QZ
ขนาด (มม.) 10x210x150
ราคา
€ 8,27
จำนวน
รหัส DT8930-QZ
ขนาด (มม.) 10x260x200
ราคา
€ 10,08
จำนวน
รหัส DT8931-QZ
ขนาด (มม.) 10x310x250
ราคา
€ 14,00
จำนวน
รหัส DT8932-QZ
ขนาด (มม.) 10x460x400
ราคา
€ 22,11
จำนวน
รหัส DT8933-QZ
ขนาด (มม.) 12x160x100
ราคา
€ 8,49
จำนวน
รหัส DT8934-QZ
ขนาด (มม.) 12x200x150
ราคา
€ 10,01
จำนวน
รหัส DT8935-QZ
ขนาด (มม.) 12x260x200
ราคา
€ 11,79
จำนวน
รหัส DT8936-QZ
ขนาด (มม.) 12x310x250
ราคา
€ 18,06
จำนวน
รหัส DT8937-QZ
ขนาด (มม.) 12x460x400
ราคา
€ 26,88
จำนวน
รหัส DT8938-QZ
ขนาด (มม.) 14x460x400
ราคา
€ 12,96
จำนวน
รหัส DT8939-QZ
ขนาด (มม.) 14x460x400
ราคา
€ 14,00
จำนวน
รหัส DT8940-QZ
ขนาด (มม.) 14x460x400
ราคา
€ 15,78
จำนวน
รหัส DT8941-QZ
ขนาด (มม.) 14x460x400
ราคา
€ 17,93
จำนวน
รหัส DT8942-QZ
ขนาด (มม.) 14x460x400
ราคา
€ 27,22
จำนวน
รหัส DT8910-QZ
ขนาด (มม.) 5.5x110x50
ราคา
€ 5,73
จำนวน
รหัส DT8911-QZ
ขนาด (มม.) 5.5x160x100
ราคา
€ 5,86
จำนวน
รหัส DT8907-QZ
ขนาด (มม.) 5x110x50
ราคา
€ 5,17
จำนวน
รหัส DT8908-QZ
ขนาด (มม.) 5x160x100
ราคา
€ 5,59
จำนวน
รหัส DT8909-QZ
ขนาด (มม.) 5x210x150
ราคา
€ 5,73
จำนวน
รหัส DT8916-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x160x100
ราคา
€ 5,73
จำนวน
รหัส DT8917-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x210x150
ราคา
€ 6,07
จำนวน
รหัส DT8918-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x260x200
ราคา
€ 7,80
จำนวน
รหัส DT8912-QZ
ขนาด (มม.) 6x110x50
ราคา
€ 5,32
จำนวน
รหัส DT8913-QZ
ขนาด (มม.) 6x160x100
ราคา
€ 5,59
จำนวน
รหัส DT8914-QZ
ขนาด (มม.) 6x210x150
ราคา
€ 6,15
จำนวน
รหัส DT8915-QZ
ขนาด (มม.) 6x260x200
ราคา
€ 6,76
จำนวน
รหัส DT8920-QZ
ขนาด (มม.) 7x160x100
ราคา
€ 6,36
จำนวน
รหัส DT8921-QZ
ขนาด (มม.) 7x210x150
ราคา
€ 6,55
จำนวน
รหัส DT8922-QZ
ขนาด (มม.) 8x110x50
ราคา
€ 6,63
จำนวน
รหัส DT8923-QZ
ขนาด (มม.) 8x160x100
ราคา
€ 6,76
จำนวน
รหัส DT8924-QZ
ขนาด (มม.) 8x210x150
ราคา
€ 7,05
จำนวน
รหัส DT8925-QZ
ขนาด (มม.) 8x260x200
ราคา
€ 8,07
จำนวน
รหัส DT8926-QZ
ขนาด (มม.) 8x310x250
ราคา
€ 13,31
จำนวน
รหัส DT8927-QZ
ขนาด (มม.) 8x460x400
ราคา
€ 22,11
จำนวน
IN BRIEF
Drill bit ideal for extremely precise and clean holes. The 4 channels flute geometry provides excellent discharge of core material.

APPLICATIONS
Suitable for drilling plug & anchor holes in
masonry, all types of stone and concrete.
FEATURES
New solid carbide drill tip with optimised 4
cutter geometry offers the highest levels of drill
bit life and durability from D E WALT to date.
4 cutter geometry drills a more concentric hole
to offer the best fixing retention.
4 flute spiral aids consistent drilling speed and
efficient debris removal.
Unique bonding system joins the solid carbide
head to the 4 flute spiral as one to ensure the
highest standards available in D E WALT ®
SDS-Plus drilling to date."
IN BRIEF
Drill bit ideal for extremely precise and clean holes. The 4 channels flute geometry provides excellent discharge of core material.

APPLICATIONS
Suitable for drilling plug & anchor holes in
masonry, all types of stone and concrete.
FEATURES
New solid carbide drill tip with optimised 4
cutter geometry offers the highest levels of drill
bit life and durability from D E WALT to date.
4 cutter geometry drills a more concentric hole
to offer the best fixing retention.
4 flute spiral aids consistent drilling speed and
efficient debris removal.
Unique bonding system joins the solid carbide
head to the 4 flute spiral as one to ensure the
highest standards available in D E WALT ®
SDS-Plus drilling to date."

รีวิว SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit

ไม่มีความคิดเห็นใดๆของลูกค้าสำหรับสินค้านี้ SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit ในขณะน

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT8907-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน