แบ่งปัน
reply Back
DeWALT SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit - 1
List Price
฿ 281.06
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 182.55
List Price
฿ 281.06 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 182.55

DeWALT DT8907-QZ - SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit

Shipped in 48-72 hours

EAN: 5035048077955
List Price
฿ 281.06
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 182.55
List Price
฿ 281.06 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 182.55
EAN: 5035048077955
IN BRIEF Drill bit ideal for extremely precise and clean holes. The 4 channels flute geometry provides excellent discharge of core material. APPLICATIONS Suitable for drilling plug &...
  • DeWALT SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit - 1
  • DeWALT SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit - 2
  • DeWALT SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit - 3
รหัส
ขนาด (มม.)
ราคา
จำนวน
DT8928-QZ
10x160x100
฿ 404.65
฿ 263.06
DT8929-QZ
10x210x150
฿ 449.14
฿ 292.01
DT8930-QZ
10x260x200
฿ 547.30
฿ 355.92
DT8931-QZ
10x310x250
฿ 760.56
฿ 494.33
DT8932-QZ
10x460x400
฿ 1,201.23
฿ 780.69
DT8933-QZ
12x160x100
฿ 461.14
฿ 299.78
DT8934-QZ
12x200x150
฿ 543.76
฿ 353.45
DT8935-QZ
12x260x200
฿ 640.51
฿ 416.30
DT8936-QZ
12x310x250
฿ 980.90
฿ 637.69
DT8937-QZ
12x460x400
฿ 1,460.40
฿ 949.12
DT8938-QZ
14x460x400
฿ 704.07
฿ 457.61
DT8939-QZ
14x460x400
฿ 760.56
฿ 494.33
DT8940-QZ
14x460x400
฿ 857.31
฿ 557.18
DT8941-QZ
14x460x400
฿ 973.83
฿ 633.10
DT8942-QZ
14x460x400
฿ 1,478.76
฿ 961.12
DT8910-QZ
5.5x110x50
฿ 311.43
฿ 202.32
DT8911-QZ
5.5x160x100
฿ 318.49
฿ 206.91
DT8907-QZ
5x110x50
฿ 281.06
฿ 182.55
DT8908-QZ
5x160x100
฿ 303.66
฿ 197.38
DT8909-QZ
5x210x150
฿ 311.43
฿ 202.32
DT8916-QZ
6.5x160x100
฿ 311.43
฿ 202.32
DT8917-QZ
6.5x210x150
฿ 329.79
฿ 214.33
DT8918-QZ
6.5x260x200
฿ 423.71
฿ 275.41
DT8912-QZ
6x110x50
฿ 288.83
฿ 187.85
DT8913-QZ
6x160x100
฿ 303.66
฿ 197.38
DT8914-QZ
6x210x150
฿ 334.03
฿ 217.15
DT8915-QZ
6x260x200
฿ 367.22
฿ 238.69
DT8920-QZ
7x160x100
฿ 345.33
฿ 224.57
DT8921-QZ
7x210x150
฿ 355.92
฿ 231.28
DT8922-QZ
8x110x50
฿ 360.16
฿ 234.10
DT8923-QZ
8x160x100
฿ 367.22
฿ 238.69
DT8924-QZ
8x210x150
฿ 382.75
฿ 248.93
DT8925-QZ
8x260x200
฿ 438.54
฿ 284.95
DT8926-QZ
8x310x250
฿ 723.14
฿ 469.97
DT8927-QZ
8x460x400
฿ 1,201.23
฿ 780.69
รหัส DT8928-QZ
ขนาด (มม.) 10x160x100
ราคา
฿ 263.06
จำนวน
รหัส DT8929-QZ
ขนาด (มม.) 10x210x150
ราคา
฿ 292.01
จำนวน
รหัส DT8930-QZ
ขนาด (มม.) 10x260x200
ราคา
฿ 355.92
จำนวน
รหัส DT8931-QZ
ขนาด (มม.) 10x310x250
ราคา
฿ 494.33
จำนวน
รหัส DT8932-QZ
ขนาด (มม.) 10x460x400
ราคา
฿ 780.69
จำนวน
รหัส DT8933-QZ
ขนาด (มม.) 12x160x100
ราคา
฿ 299.78
จำนวน
รหัส DT8934-QZ
ขนาด (มม.) 12x200x150
ราคา
฿ 353.45
จำนวน
รหัส DT8935-QZ
ขนาด (มม.) 12x260x200
ราคา
฿ 416.30
จำนวน
รหัส DT8936-QZ
ขนาด (มม.) 12x310x250
ราคา
฿ 637.69
จำนวน
รหัส DT8937-QZ
ขนาด (มม.) 12x460x400
ราคา
฿ 949.12
จำนวน
รหัส DT8938-QZ
ขนาด (มม.) 14x460x400
ราคา
฿ 457.61
จำนวน
รหัส DT8939-QZ
ขนาด (มม.) 14x460x400
ราคา
฿ 494.33
จำนวน
รหัส DT8940-QZ
ขนาด (มม.) 14x460x400
ราคา
฿ 557.18
จำนวน
รหัส DT8941-QZ
ขนาด (มม.) 14x460x400
ราคา
฿ 633.10
จำนวน
รหัส DT8942-QZ
ขนาด (มม.) 14x460x400
ราคา
฿ 961.12
จำนวน
รหัส DT8910-QZ
ขนาด (มม.) 5.5x110x50
ราคา
฿ 202.32
จำนวน
รหัส DT8911-QZ
ขนาด (มม.) 5.5x160x100
ราคา
฿ 206.91
จำนวน
รหัส DT8907-QZ
ขนาด (มม.) 5x110x50
ราคา
฿ 182.55
จำนวน
รหัส DT8908-QZ
ขนาด (มม.) 5x160x100
ราคา
฿ 197.38
จำนวน
รหัส DT8909-QZ
ขนาด (มม.) 5x210x150
ราคา
฿ 202.32
จำนวน
รหัส DT8916-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x160x100
ราคา
฿ 202.32
จำนวน
รหัส DT8917-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x210x150
ราคา
฿ 214.33
จำนวน
รหัส DT8918-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x260x200
ราคา
฿ 275.41
จำนวน
รหัส DT8912-QZ
ขนาด (มม.) 6x110x50
ราคา
฿ 187.85
จำนวน
รหัส DT8913-QZ
ขนาด (มม.) 6x160x100
ราคา
฿ 197.38
จำนวน
รหัส DT8914-QZ
ขนาด (มม.) 6x210x150
ราคา
฿ 217.15
จำนวน
รหัส DT8915-QZ
ขนาด (มม.) 6x260x200
ราคา
฿ 238.69
จำนวน
รหัส DT8920-QZ
ขนาด (มม.) 7x160x100
ราคา
฿ 224.57
จำนวน
รหัส DT8921-QZ
ขนาด (มม.) 7x210x150
ราคา
฿ 231.28
จำนวน
รหัส DT8922-QZ
ขนาด (มม.) 8x110x50
ราคา
฿ 234.10
จำนวน
รหัส DT8923-QZ
ขนาด (มม.) 8x160x100
ราคา
฿ 238.69
จำนวน
รหัส DT8924-QZ
ขนาด (มม.) 8x210x150
ราคา
฿ 248.93
จำนวน
รหัส DT8925-QZ
ขนาด (มม.) 8x260x200
ราคา
฿ 284.95
จำนวน
รหัส DT8926-QZ
ขนาด (มม.) 8x310x250
ราคา
฿ 469.97
จำนวน
รหัส DT8927-QZ
ขนาด (มม.) 8x460x400
ราคา
฿ 780.69
จำนวน
IN BRIEF
Drill bit ideal for extremely precise and clean holes. The 4 channels flute geometry provides excellent discharge of core material.

APPLICATIONS
Suitable for drilling plug & anchor holes in
masonry, all types of stone and concrete.
FEATURES
New solid carbide drill tip with optimised 4
cutter geometry offers the highest levels of drill
bit life and durability from D E WALT to date.
4 cutter geometry drills a more concentric hole
to offer the best fixing retention.
4 flute spiral aids consistent drilling speed and
efficient debris removal.
Unique bonding system joins the solid carbide
head to the 4 flute spiral as one to ensure the
highest standards available in D E WALT ®
SDS-Plus drilling to date."
IN BRIEF
Drill bit ideal for extremely precise and clean holes. The 4 channels flute geometry provides excellent discharge of core material.

APPLICATIONS
Suitable for drilling plug & anchor holes in
masonry, all types of stone and concrete.
FEATURES
New solid carbide drill tip with optimised 4
cutter geometry offers the highest levels of drill
bit life and durability from D E WALT to date.
4 cutter geometry drills a more concentric hole
to offer the best fixing retention.
4 flute spiral aids consistent drilling speed and
efficient debris removal.
Unique bonding system joins the solid carbide
head to the 4 flute spiral as one to ensure the
highest standards available in D E WALT ®
SDS-Plus drilling to date."

รีวิว SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit

ไม่มีความคิดเห็นใดๆของลูกค้าสำหรับสินค้านี้ SDS-Plus XLR Full Head Carbide Drill Bit ในขณะน

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT8907-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน