แบ่งปัน
reply Back
DeWALT SDS-Max XLR Full Head Carbide Drill Bit - 1

DeWALT DT60809-QZ - SDS-Max XLR Full Head Carbide Drill Bit

Shipped in 3-4 days

EAN: 5035048097113
EAN: 5035048097113
IN BRIEF Drill bit designed with 4 cutting edges, allows you longlasting applications, drilling of precise and clean holes and material discharge. APPLICATIONS DeWALT ® raises the bar still...
รหัส
ขนาด (มม.)
ราคา (Vat Excl.) ?
จำนวน
DT60809-QZ
16x340
฿ 2,699.83
฿ 1,754.74
DT60810-QZ
16x540
฿ 3,091.92
฿ 2,009.83
DT60811-QZ
18x340
฿ 2,753.86
฿ 1,789.86
DT60812-QZ
18x540
฿ 3,437.70
฿ 2,234.43
DT60816-QZ
20x340
฿ 2,887.39
฿ 1,876.69
DT60817-QZ
20x540
฿ 3,216.95
฿ 2,090.87
DT60818-QZ
20x920
฿ 4,659.49
฿ 3,028.63
DT60819-QZ
22x340
฿ 3,007.79
฿ 1,955.03
DT60820-QZ
22x540
฿ 3,292.59
฿ 2,140.26
DT60821-QZ
22x920
฿ 5,514.67
฿ 3,584.73
DT60822-QZ
24x340
฿ 3,304.94
฿ 2,148.37
DT60823-QZ
24x540
฿ 3,771.90
฿ 2,451.69
DT60824-QZ
25x340
฿ 3,304.94
฿ 2,148.37
DT60825-QZ
25x540
฿ 3,888.44
฿ 2,527.33
DT60826-QZ
25x920
฿ 5,540.14
฿ 3,600.94
DT60827-QZ
26x340
฿ 3,612.90
฿ 2,348.27
DT60828-QZ
26x540
฿ 4,201.80
฿ 2,731.09
DT60829-QZ
28x380
฿ 3,950.96
฿ 2,568.24
DT60830-QZ
28x570
฿ 4,401.70
฿ 2,861.15
DT60831-QZ
28x670
฿ 6,431.59
฿ 4,180.57
DT60833-QZ
30x380
฿ 4,693.45
฿ 3,050.63
DT60832-QZ
30x570
฿ 4,342.27
฿ 2,822.55
DT60834-QZ
32x380
฿ 4,764.46
฿ 3,096.94
DT60835-QZ
32x570
฿ 5,077.05
฿ 3,299.93
DT60836-QZ
32x920
฿ 7,484.36
฿ 4,864.80
DT60837-QZ
35x380
฿ 5,281.58
฿ 3,433.06
DT60838-QZ
35x570
฿ 5,736.18
฿ 3,728.67
DT60839-QZ
35x670
฿ 7,412.58
฿ 4,818.10
DT60842-QZ
38x57
฿ 6,590.59
฿ 4,284.00
DT60844-QZ
40x380
฿ 7,613.25
฿ 4,948.54
DT60845-QZ
40x570
฿ 8,164.34
฿ 5,306.66
DT60846-QZ
40x920
฿ 10,828.67
฿ 7,038.63
DT60847-QZ
42x570
฿ 9,970.40
฿ 6,480.61
รหัส DT60809-QZ
ขนาด (มม.) 16x340
ราคา
฿ 1,754.74
จำนวน
รหัส DT60810-QZ
ขนาด (มม.) 16x540
ราคา
฿ 2,009.83
จำนวน
รหัส DT60811-QZ
ขนาด (มม.) 18x340
ราคา
฿ 1,789.86
จำนวน
รหัส DT60812-QZ
ขนาด (มม.) 18x540
ราคา
฿ 2,234.43
จำนวน
รหัส DT60816-QZ
ขนาด (มม.) 20x340
ราคา
฿ 1,876.69
จำนวน
รหัส DT60817-QZ
ขนาด (มม.) 20x540
ราคา
฿ 2,090.87
จำนวน
รหัส DT60818-QZ
ขนาด (มม.) 20x920
ราคา
฿ 3,028.63
จำนวน
รหัส DT60819-QZ
ขนาด (มม.) 22x340
ราคา
฿ 1,955.03
จำนวน
รหัส DT60820-QZ
ขนาด (มม.) 22x540
ราคา
฿ 2,140.26
จำนวน
รหัส DT60821-QZ
ขนาด (มม.) 22x920
ราคา
฿ 3,584.73
จำนวน
รหัส DT60822-QZ
ขนาด (มม.) 24x340
ราคา
฿ 2,148.37
จำนวน
รหัส DT60823-QZ
ขนาด (มม.) 24x540
ราคา
฿ 2,451.69
จำนวน
รหัส DT60824-QZ
ขนาด (มม.) 25x340
ราคา
฿ 2,148.37
จำนวน
รหัส DT60825-QZ
ขนาด (มม.) 25x540
ราคา
฿ 2,527.33
จำนวน
รหัส DT60826-QZ
ขนาด (มม.) 25x920
ราคา
฿ 3,600.94
จำนวน
รหัส DT60827-QZ
ขนาด (มม.) 26x340
ราคา
฿ 2,348.27
จำนวน
รหัส DT60828-QZ
ขนาด (มม.) 26x540
ราคา
฿ 2,731.09
จำนวน
รหัส DT60829-QZ
ขนาด (มม.) 28x380
ราคา
฿ 2,568.24
จำนวน
รหัส DT60830-QZ
ขนาด (มม.) 28x570
ราคา
฿ 2,861.15
จำนวน
รหัส DT60831-QZ
ขนาด (มม.) 28x670
ราคา
฿ 4,180.57
จำนวน
รหัส DT60833-QZ
ขนาด (มม.) 30x380
ราคา
฿ 3,050.63
จำนวน
รหัส DT60832-QZ
ขนาด (มม.) 30x570
ราคา
฿ 2,822.55
จำนวน
รหัส DT60834-QZ
ขนาด (มม.) 32x380
ราคา
฿ 3,096.94
จำนวน
รหัส DT60835-QZ
ขนาด (มม.) 32x570
ราคา
฿ 3,299.93
จำนวน
รหัส DT60836-QZ
ขนาด (มม.) 32x920
ราคา
฿ 4,864.80
จำนวน
รหัส DT60837-QZ
ขนาด (มม.) 35x380
ราคา
฿ 3,433.06
จำนวน
รหัส DT60838-QZ
ขนาด (มม.) 35x570
ราคา
฿ 3,728.67
จำนวน
รหัส DT60839-QZ
ขนาด (มม.) 35x670
ราคา
฿ 4,818.10
จำนวน
รหัส DT60842-QZ
ขนาด (มม.) 38x57
ราคา
฿ 4,284.00
จำนวน
รหัส DT60844-QZ
ขนาด (มม.) 40x380
ราคา
฿ 4,948.54
จำนวน
รหัส DT60845-QZ
ขนาด (มม.) 40x570
ราคา
฿ 5,306.66
จำนวน
รหัส DT60846-QZ
ขนาด (มม.) 40x920
ราคา
฿ 7,038.63
จำนวน
รหัส DT60847-QZ
ขนาด (มม.) 42x570
ราคา
฿ 6,480.61
จำนวน

IN BRIEF
Drill bit designed with 4 cutting edges, allows you longlasting applications, drilling of precise and clean holes and material discharge.

APPLICATIONS
DeWALT ® raises the bar still further with
a superior range of SDS MAX drill bits.
Constructed with a single piece carbide head,
with four main cutting faces. For use with SDS
MAX drive hammer drills (Hilti type F, G, or Y)
for anchor, fixing or clearance holes in masonry,
concrete, brick or block work.
FEATURES
Maximum durability in hard concrete.
Increase carbide size & optimized tip design.
Increase Durability while maintaining speed.
Increase surface area on carbide tip. Spreads
the impact energy across multiple touch
points to reduce vibration.
Maintain long helix and flute design.
Allows for fast material removal when
drilling.

IN BRIEF
Drill bit designed with 4 cutting edges, allows you longlasting applications, drilling of precise and clean holes and material discharge.

APPLICATIONS
DeWALT ® raises the bar still further with
a superior range of SDS MAX drill bits.
Constructed with a single piece carbide head,
with four main cutting faces. For use with SDS
MAX drive hammer drills (Hilti type F, G, or Y)
for anchor, fixing or clearance holes in masonry,
concrete, brick or block work.
FEATURES
Maximum durability in hard concrete.
Increase carbide size & optimized tip design.
Increase Durability while maintaining speed.
Increase surface area on carbide tip. Spreads
the impact energy across multiple touch
points to reduce vibration.
Maintain long helix and flute design.
Allows for fast material removal when
drilling.

รีวิว SDS-Max XLR Full Head Carbide Drill Bit

ไม่มีความคิดเห็นใดๆของลูกค้าสำหรับสินค้านี้ SDS-Max XLR Full Head Carbide Drill Bit ในขณะน

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT60809-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน