แบ่งปัน
reply Back
DeWALT Masonry Drill Bit - 1
List Price
€ 1,40
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 0,91 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
€ 1,40 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 0,91 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?

DeWALT DT6500-QZ - Masonry Drill Bit

Shipped in 3-4 days

EAN: 5011402372379
List Price
€ 1,40
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 0,91 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
€ 1,40 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 0,91 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
EAN: 5011402372379
IN BRIEF Drill bit with 130 ° point angle. Ideal for anchors, fasteners, and generic drilling of holes. Single blister pack. APPLICATIONS Typically used for drilling anchor, plastic plug,...
  • DeWALT Masonry Drill Bit - 1
รหัส
ขนาด (มม.)
ราคา (Vat Excl.) ?
จำนวน
DT6510-QZ
10.0x120
€ 2,14
€ 1,39
DT6560-QZ
10.0x150
€ 2,78
€ 1,81
DT6610-QZ
10.0x200
€ 3,84
€ 2,50
DT6710-QZ
10.0x400
€ 6,70
€ 4,36
DT6732-QZ
10.0x600
€ 9,46
€ 6,15
DT6562-QZ
12.0x150
€ 3,10
€ 2,02
DT6612-QZ
12.0x200
€ 4,36
€ 2,83
DT6712-QZ
12.0x400
€ 6,80
€ 4,42
DT6733-QZ
12.0x600
€ 9,46
€ 6,15
DT6563-QZ
13.0x150
€ 3,10
€ 2,02
DT6564-QZ
14.0x150
€ 4,80
€ 3,12
DT6714-QZ
14.0x400
€ 7,34
€ 4,77
DT6566-QZ
16.0x150
€ 4,80
€ 3,12
DT6716-QZ
16.0x400
€ 8,82
€ 5,73
DT6718-QZ
18.0x400
€ 10,50
€ 6,83
DT6720-QZ
20.0x400
€ 12,10
€ 7,87
DT6500-QZ
3.0x60
€ 1,40
€ 0,91
DT6504-QZ
4.0x75
€ 1,50
€ 0,98
DT6505-QZ
5.0x85
€ 1,62
€ 1,05
DT6506-QZ
6.0x100
€ 1,62
€ 1,05
DT6606-QZ
6.0x200
€ 3,40
€ 2,21
DT6507-QZ
7.0x100
€ 1,62
€ 1,05
DT6557-QZ
7.0x150
€ 2,58
€ 1,68
DT6508-QZ
8.0x120
€ 1,72
€ 1,12
DT6558-QZ
8.0x150
€ 2,58
€ 1,68
DT6608-QZ
8.0x200
€ 3,64
€ 2,37
DT6708-QZ
8.0x400
€ 6,06
€ 3,94
DT6509-QZ
9.0x120
€ 1,92
€ 1,25
รหัส DT6510-QZ
ขนาด (มม.) 10.0x120
ราคา
€ 1,39
จำนวน
รหัส DT6560-QZ
ขนาด (มม.) 10.0x150
ราคา
€ 1,81
จำนวน
รหัส DT6610-QZ
ขนาด (มม.) 10.0x200
ราคา
€ 2,50
จำนวน
รหัส DT6710-QZ
ขนาด (มม.) 10.0x400
ราคา
€ 4,36
จำนวน
รหัส DT6732-QZ
ขนาด (มม.) 10.0x600
ราคา
€ 6,15
จำนวน
รหัส DT6562-QZ
ขนาด (มม.) 12.0x150
ราคา
€ 2,02
จำนวน
รหัส DT6612-QZ
ขนาด (มม.) 12.0x200
ราคา
€ 2,83
จำนวน
รหัส DT6712-QZ
ขนาด (มม.) 12.0x400
ราคา
€ 4,42
จำนวน
รหัส DT6733-QZ
ขนาด (มม.) 12.0x600
ราคา
€ 6,15
จำนวน
รหัส DT6563-QZ
ขนาด (มม.) 13.0x150
ราคา
€ 2,02
จำนวน
รหัส DT6564-QZ
ขนาด (มม.) 14.0x150
ราคา
€ 3,12
จำนวน
รหัส DT6714-QZ
ขนาด (มม.) 14.0x400
ราคา
€ 4,77
จำนวน
รหัส DT6566-QZ
ขนาด (มม.) 16.0x150
ราคา
€ 3,12
จำนวน
รหัส DT6716-QZ
ขนาด (มม.) 16.0x400
ราคา
€ 5,73
จำนวน
รหัส DT6718-QZ
ขนาด (มม.) 18.0x400
ราคา
€ 6,83
จำนวน
รหัส DT6720-QZ
ขนาด (มม.) 20.0x400
ราคา
€ 7,87
จำนวน
รหัส DT6500-QZ
ขนาด (มม.) 3.0x60
ราคา
€ 0,91
จำนวน
รหัส DT6504-QZ
ขนาด (มม.) 4.0x75
ราคา
€ 0,98
จำนวน
รหัส DT6505-QZ
ขนาด (มม.) 5.0x85
ราคา
€ 1,05
จำนวน
รหัส DT6506-QZ
ขนาด (มม.) 6.0x100
ราคา
€ 1,05
จำนวน
รหัส DT6606-QZ
ขนาด (มม.) 6.0x200
ราคา
€ 2,21
จำนวน
รหัส DT6507-QZ
ขนาด (มม.) 7.0x100
ราคา
€ 1,05
จำนวน
รหัส DT6557-QZ
ขนาด (มม.) 7.0x150
ราคา
€ 1,68
จำนวน
รหัส DT6508-QZ
ขนาด (มม.) 8.0x120
ราคา
€ 1,12
จำนวน
รหัส DT6558-QZ
ขนาด (มม.) 8.0x150
ราคา
€ 1,68
จำนวน
รหัส DT6608-QZ
ขนาด (มม.) 8.0x200
ราคา
€ 2,37
จำนวน
รหัส DT6708-QZ
ขนาด (มม.) 8.0x400
ราคา
€ 3,94
จำนวน
รหัส DT6509-QZ
ขนาด (มม.) 9.0x120
ราคา
€ 1,25
จำนวน
IN BRIEF
Drill bit with 130 ° point angle. Ideal for anchors, fasteners, and generic drilling of holes. Single blister pack.

APPLICATIONS
Typically used for drilling anchor, plastic plug,
fixing or pipework clearance holes.
Suitable for masonry, brick/blockwork, stone.
FEATURES
Rotary/percussion masonry drill bit 130°
Douglas form carbide tip.
Shank diameter of drill bits 10-13 mm is
reduced to 9.5 mm.
Shank diameter of drill bits larger than 13 mm
is reduced to 12.7 mm.
IN BRIEF
Drill bit with 130 ° point angle. Ideal for anchors, fasteners, and generic drilling of holes. Single blister pack.

APPLICATIONS
Typically used for drilling anchor, plastic plug,
fixing or pipework clearance holes.
Suitable for masonry, brick/blockwork, stone.
FEATURES
Rotary/percussion masonry drill bit 130°
Douglas form carbide tip.
Shank diameter of drill bits 10-13 mm is
reduced to 9.5 mm.
Shank diameter of drill bits larger than 13 mm
is reduced to 12.7 mm.

รีวิว Masonry Drill Bit

ไม่มีความคิดเห็นใดๆของลูกค้าสำหรับสินค้านี้ Masonry Drill Bit ในขณะน

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT6500-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน