แบ่งปัน
reply Back
DeWALT HSS-G DIN 338 Metal Drill Bit - 1
List Price
€ 2,34
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 1,52 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
€ 2,34 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 1,52 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?

DeWALT DT5201-QZ - HSS-G DIN 338 Metal Drill Bit

Shipped in 3-4 days

EAN: 5011402373451
List Price
€ 2,34
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 1,52 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
€ 2,34 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 1,52 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
EAN: 5011402373451
IN BRIEF Set of 5 HSS-G bits made of DIN 338 steel for extremely fast drilling. 118 ° point angle. 1x34x12mm. APPLICATIONS Suitable for portable or stationary drilling in steel cast steel,...
  • DeWALT HSS-G DIN 338 Metal Drill Bit - 1
รหัส
ขนาด (มม.)
attr15
ราคา (Vat Excl.) ?
จำนวน
DT5202-QZ
1.5x40x18
2
€ 2,34
€ 1,52
DT5222-QZ
10x133x87
1
€ 7,66
€ 4,98
DT5224-QZ
11x142x94
1
€ 8,92
€ 5,80
DT5226-QZ
12x151x101
1
€ 9,34
€ 6,07
DT5227-QZ
13x151x101
1
€ 10,30
€ 6,70
DT5201-QZ
1x34x12
2
€ 2,34
€ 1,52
DT5204-QZ
2.5x57x30
2
€ 2,46
€ 1,60
DT5203-QZ
2x49x24
2
€ 2,34
€ 1,52
DT5208-QZ
3.5x70x39
2
€ 3,20
€ 2,08
DT5205-QZ
3x61x33
2
€ 2,78
€ 1,81
DT5212-QZ
4.5x80x47
1
€ 2,34
€ 1,52
DT5209-QZ
4x75x43
2
€ 3,30
€ 2,15
DT5215-QZ
5.5x93x57
1
€ 2,98
€ 1,94
DT5214-QZ
5x86x52
1
€ 2,46
€ 1,60
DT5217-QZ
6.5x101x63
1
€ 3,50
€ 2,28
DT5216-QZ
6x93x57
1
€ 3,20
€ 2,08
DT5218-QZ
7x109x69
1
€ 3,74
€ 2,43
DT5219-QZ
8x117x75
1
€ 5,22
€ 3,39
DT5221-QZ
9x125x81
1
€ 5,84
€ 3,80
รหัส DT5202-QZ
ขนาด (มม.) 1.5x40x18
attr15 2
ราคา
€ 1,52
จำนวน
รหัส DT5222-QZ
ขนาด (มม.) 10x133x87
attr15 1
ราคา
€ 4,98
จำนวน
รหัส DT5224-QZ
ขนาด (มม.) 11x142x94
attr15 1
ราคา
€ 5,80
จำนวน
รหัส DT5226-QZ
ขนาด (มม.) 12x151x101
attr15 1
ราคา
€ 6,07
จำนวน
รหัส DT5227-QZ
ขนาด (มม.) 13x151x101
attr15 1
ราคา
€ 6,70
จำนวน
รหัส DT5201-QZ
ขนาด (มม.) 1x34x12
attr15 2
ราคา
€ 1,52
จำนวน
รหัส DT5204-QZ
ขนาด (มม.) 2.5x57x30
attr15 2
ราคา
€ 1,60
จำนวน
รหัส DT5203-QZ
ขนาด (มม.) 2x49x24
attr15 2
ราคา
€ 1,52
จำนวน
รหัส DT5208-QZ
ขนาด (มม.) 3.5x70x39
attr15 2
ราคา
€ 2,08
จำนวน
รหัส DT5205-QZ
ขนาด (มม.) 3x61x33
attr15 2
ราคา
€ 1,81
จำนวน
รหัส DT5212-QZ
ขนาด (มม.) 4.5x80x47
attr15 1
ราคา
€ 1,52
จำนวน
รหัส DT5209-QZ
ขนาด (มม.) 4x75x43
attr15 2
ราคา
€ 2,15
จำนวน
รหัส DT5215-QZ
ขนาด (มม.) 5.5x93x57
attr15 1
ราคา
€ 1,94
จำนวน
รหัส DT5214-QZ
ขนาด (มม.) 5x86x52
attr15 1
ราคา
€ 1,60
จำนวน
รหัส DT5217-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x101x63
attr15 1
ราคา
€ 2,28
จำนวน
รหัส DT5216-QZ
ขนาด (มม.) 6x93x57
attr15 1
ราคา
€ 2,08
จำนวน
รหัส DT5218-QZ
ขนาด (มม.) 7x109x69
attr15 1
ราคา
€ 2,43
จำนวน
รหัส DT5219-QZ
ขนาด (มม.) 8x117x75
attr15 1
ราคา
€ 3,39
จำนวน
รหัส DT5221-QZ
ขนาด (มม.) 9x125x81
attr15 1
ราคา
€ 3,80
จำนวน
IN BRIEF
Set of 5 HSS-G bits made of DIN 338 steel for extremely fast drilling. 118 ° point angle. 1x34x12mm.

APPLICATIONS
Suitable for portable or stationary drilling
in steel cast steel, alloyed and non-alloyed
material, grey cast-iron, spherical-graphite
cast iron, sintered iron, nickel, brass, etc up to
900N/mm2.
FEATURES
Precision ground twist drill bit for rapid drilling,
long life and excellent concentricity.
Ground from solid stock right hand cutting, type
N flute, precision ground at 118° point angle.
Diameter tolerance to h8.
Drills above 13mm (1/2’’) have a shank
reduced to 12.7mm.

Single Pack.
IN BRIEF
Set of 5 HSS-G bits made of DIN 338 steel for extremely fast drilling. 118 ° point angle. 1x34x12mm.

APPLICATIONS
Suitable for portable or stationary drilling
in steel cast steel, alloyed and non-alloyed
material, grey cast-iron, spherical-graphite
cast iron, sintered iron, nickel, brass, etc up to
900N/mm2.
FEATURES
Precision ground twist drill bit for rapid drilling,
long life and excellent concentricity.
Ground from solid stock right hand cutting, type
N flute, precision ground at 118° point angle.
Diameter tolerance to h8.
Drills above 13mm (1/2’’) have a shank
reduced to 12.7mm.

Single Pack.

รีวิว HSS-G DIN 338 Metal Drill Bit

ไม่มีความคิดเห็นใดๆของลูกค้าสำหรับสินค้านี้ HSS-G DIN 338 Metal Drill Bit ในขณะน

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT5201-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน