แบ่งปัน
reply Back
DeWALT HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal - 1
List Price
฿ 190.56
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 123.97
List Price
฿ 190.56 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 123.97

DeWALT DT4905-QZ - HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal

Shipped in 48-72 hours

EAN: 5035048094693
List Price
฿ 190.56
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 123.97
List Price
฿ 190.56 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 123.97
EAN: 5035048094693
IN BRIEF HSS-CO EXTREME2 drill bit with optimized geometry of tip and flutes, reinforced core. Easy drilling on all surfaces. 5.5x93x57mm. This cobalt metal drill bit from DeWalt provides...
  • DeWALT HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal - 1
รหัส
ขนาด (มม.)
ราคา
จำนวน
DT4914-QZ
10.0x133x87
฿ 371.90
฿ 241.91
DT4965-QZ
10.5x133x87
฿ 398.82
฿ 259.27
DT4915-QZ
11.0x142x94
฿ 461.16
฿ 299.65
DT4966-QZ
11.5x145x96
฿ 484.54
฿ 314.88
DT4916-QZ
12.0x151x101
฿ 545.46
฿ 354.55
DT4967-QZ
12.5x151x101
฿ 553.25
฿ 359.51
DT4917-QZ
13.0x151x101
฿ 631.17
฿ 410.16
DT4961-QZ
4.2x75x43
฿ 190.56
฿ 123.97
DT4905-QZ
4.5x80x47
฿ 190.56
฿ 123.97
DT4906-QZ
5.0x86x52
฿ 213.22
฿ 138.49
DT4907-QZ
5.5x93x57
฿ 221.02
฿ 143.80
DT4908-QZ
6.0x93x57
฿ 225.27
฿ 146.28
DT4909-QZ
6.5x101x63
฿ 240.85
฿ 156.55
DT4910-QZ
6.8x109x66
฿ 251.48
฿ 163.64
DT4911-QZ
7.0x109x69
฿ 260.69
฿ 169.30
DT4962-QZ
7.5x112x72
฿ 279.81
฿ 182.06
DT4912-QZ
8.0x117x75
฿ 298.23
฿ 193.74
DT4963-QZ
8.5x117x75
฿ 310.98
฿ 202.24
DT4913-QZ
9.0x125x81
฿ 329.40
฿ 214.29
DT4964-QZ
9.5x128x83
฿ 349.23
฿ 227.04
รหัส DT4914-QZ
ขนาด (มม.) 10.0x133x87
ราคา
฿ 241.91
จำนวน
รหัส DT4965-QZ
ขนาด (มม.) 10.5x133x87
ราคา
฿ 259.27
จำนวน
รหัส DT4915-QZ
ขนาด (มม.) 11.0x142x94
ราคา
฿ 299.65
จำนวน
รหัส DT4966-QZ
ขนาด (มม.) 11.5x145x96
ราคา
฿ 314.88
จำนวน
รหัส DT4916-QZ
ขนาด (มม.) 12.0x151x101
ราคา
฿ 354.55
จำนวน
รหัส DT4967-QZ
ขนาด (มม.) 12.5x151x101
ราคา
฿ 359.51
จำนวน
รหัส DT4917-QZ
ขนาด (มม.) 13.0x151x101
ราคา
฿ 410.16
จำนวน
รหัส DT4961-QZ
ขนาด (มม.) 4.2x75x43
ราคา
฿ 123.97
จำนวน
รหัส DT4905-QZ
ขนาด (มม.) 4.5x80x47
ราคา
฿ 123.97
จำนวน
รหัส DT4906-QZ
ขนาด (มม.) 5.0x86x52
ราคา
฿ 138.49
จำนวน
รหัส DT4907-QZ
ขนาด (มม.) 5.5x93x57
ราคา
฿ 143.80
จำนวน
รหัส DT4908-QZ
ขนาด (มม.) 6.0x93x57
ราคา
฿ 146.28
จำนวน
รหัส DT4909-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x101x63
ราคา
฿ 156.55
จำนวน
รหัส DT4910-QZ
ขนาด (มม.) 6.8x109x66
ราคา
฿ 163.64
จำนวน
รหัส DT4911-QZ
ขนาด (มม.) 7.0x109x69
ราคา
฿ 169.30
จำนวน
รหัส DT4962-QZ
ขนาด (มม.) 7.5x112x72
ราคา
฿ 182.06
จำนวน
รหัส DT4912-QZ
ขนาด (มม.) 8.0x117x75
ราคา
฿ 193.74
จำนวน
รหัส DT4963-QZ
ขนาด (มม.) 8.5x117x75
ราคา
฿ 202.24
จำนวน
รหัส DT4913-QZ
ขนาด (มม.) 9.0x125x81
ราคา
฿ 214.29
จำนวน
รหัส DT4964-QZ
ขนาด (มม.) 9.5x128x83
ราคา
฿ 227.04
จำนวน

IN BRIEF
HSS-CO EXTREME2 drill bit with optimized geometry of tip and flutes, reinforced core. Easy drilling on all surfaces. 5.5x93x57mm.

This cobalt metal drill bit from DeWalt provides improved performance with a 4 x longer life and double the resistance to breaking. With a 50% improvement in drilling speed this drill bit is perfect for tackling stainless steel.

4 x Longer life
2 x Resistance to breaking
50% faster drilling speed
Ideal for drilling into stainless steel
3 x flats prevents chuck slipping on shank

IN BRIEF
HSS-CO EXTREME2 drill bit with optimized geometry of tip and flutes, reinforced core. Easy drilling on all surfaces. 5.5x93x57mm.

This cobalt metal drill bit from DeWalt provides improved performance with a 4 x longer life and double the resistance to breaking. With a 50% improvement in drilling speed this drill bit is perfect for tackling stainless steel.

4 x Longer life
2 x Resistance to breaking
50% faster drilling speed
Ideal for drilling into stainless steel
3 x flats prevents chuck slipping on shank

รีวิว HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal

ไม่มีความคิดเห็นใดๆของลูกค้าสำหรับสินค้านี้ HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal ในขณะน

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT4905-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน