แบ่งปัน
reply Back
DeWALT HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal - 1
List Price
฿ 201.55
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 131.12 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
฿ 201.55 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 131.12 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?

DeWALT DT4905-QZ - HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal

Shipped in 3-4 days

EAN: 5035048094693
List Price
฿ 201.55
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 131.12 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
฿ 201.55 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 131.12 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
EAN: 5035048094693
IN BRIEF HSS-CO EXTREME2 drill bit with optimized geometry of tip and flutes, reinforced core. Easy drilling on all surfaces. 5.5x93x57mm. This cobalt metal drill bit from DeWalt provides...
  • DeWALT HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal - 1
รหัส
ขนาด (มม.)
ราคา (Vat Excl.) ?
จำนวน
DT4914-QZ
10.0x133x87
฿ 393.36
฿ 255.87
DT4965-QZ
10.5x133x87
฿ 421.83
฿ 274.22
DT4915-QZ
11.0x142x94
฿ 487.76
฿ 316.93
DT4966-QZ
11.5x145x96
฿ 512.49
฿ 333.04
DT4916-QZ
12.0x151x101
฿ 576.92
฿ 375.00
DT4967-QZ
12.5x151x101
฿ 585.16
฿ 380.24
DT4917-QZ
13.0x151x101
฿ 667.58
฿ 433.81
DT4961-QZ
4.2x75x43
฿ 201.55
฿ 131.12
DT4905-QZ
4.5x80x47
฿ 201.55
฿ 131.12
DT4906-QZ
5.0x86x52
฿ 225.52
฿ 146.48
DT4907-QZ
5.5x93x57
฿ 233.77
฿ 152.10
DT4908-QZ
6.0x93x57
฿ 238.26
฿ 154.72
DT4909-QZ
6.5x101x63
฿ 254.74
฿ 165.58
DT4910-QZ
6.8x109x66
฿ 265.98
฿ 173.08
DT4911-QZ
7.0x109x69
฿ 275.72
฿ 179.07
DT4962-QZ
7.5x112x72
฿ 295.95
฿ 192.56
DT4912-QZ
8.0x117x75
฿ 315.43
฿ 204.92
DT4963-QZ
8.5x117x75
฿ 328.92
฿ 213.91
DT4913-QZ
9.0x125x81
฿ 348.40
฿ 226.65
DT4964-QZ
9.5x128x83
฿ 369.38
฿ 240.13
รหัส DT4914-QZ
ขนาด (มม.) 10.0x133x87
ราคา
฿ 255.87
จำนวน
รหัส DT4965-QZ
ขนาด (มม.) 10.5x133x87
ราคา
฿ 274.22
จำนวน
รหัส DT4915-QZ
ขนาด (มม.) 11.0x142x94
ราคา
฿ 316.93
จำนวน
รหัส DT4966-QZ
ขนาด (มม.) 11.5x145x96
ราคา
฿ 333.04
จำนวน
รหัส DT4916-QZ
ขนาด (มม.) 12.0x151x101
ราคา
฿ 375.00
จำนวน
รหัส DT4967-QZ
ขนาด (มม.) 12.5x151x101
ราคา
฿ 380.24
จำนวน
รหัส DT4917-QZ
ขนาด (มม.) 13.0x151x101
ราคา
฿ 433.81
จำนวน
รหัส DT4961-QZ
ขนาด (มม.) 4.2x75x43
ราคา
฿ 131.12
จำนวน
รหัส DT4905-QZ
ขนาด (มม.) 4.5x80x47
ราคา
฿ 131.12
จำนวน
รหัส DT4906-QZ
ขนาด (มม.) 5.0x86x52
ราคา
฿ 146.48
จำนวน
รหัส DT4907-QZ
ขนาด (มม.) 5.5x93x57
ราคา
฿ 152.10
จำนวน
รหัส DT4908-QZ
ขนาด (มม.) 6.0x93x57
ราคา
฿ 154.72
จำนวน
รหัส DT4909-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x101x63
ราคา
฿ 165.58
จำนวน
รหัส DT4910-QZ
ขนาด (มม.) 6.8x109x66
ราคา
฿ 173.08
จำนวน
รหัส DT4911-QZ
ขนาด (มม.) 7.0x109x69
ราคา
฿ 179.07
จำนวน
รหัส DT4962-QZ
ขนาด (มม.) 7.5x112x72
ราคา
฿ 192.56
จำนวน
รหัส DT4912-QZ
ขนาด (มม.) 8.0x117x75
ราคา
฿ 204.92
จำนวน
รหัส DT4963-QZ
ขนาด (มม.) 8.5x117x75
ราคา
฿ 213.91
จำนวน
รหัส DT4913-QZ
ขนาด (มม.) 9.0x125x81
ราคา
฿ 226.65
จำนวน
รหัส DT4964-QZ
ขนาด (มม.) 9.5x128x83
ราคา
฿ 240.13
จำนวน

IN BRIEF
HSS-CO EXTREME2 drill bit with optimized geometry of tip and flutes, reinforced core. Easy drilling on all surfaces. 5.5x93x57mm.

This cobalt metal drill bit from DeWalt provides improved performance with a 4 x longer life and double the resistance to breaking. With a 50% improvement in drilling speed this drill bit is perfect for tackling stainless steel.

4 x Longer life
2 x Resistance to breaking
50% faster drilling speed
Ideal for drilling into stainless steel
3 x flats prevents chuck slipping on shank

IN BRIEF
HSS-CO EXTREME2 drill bit with optimized geometry of tip and flutes, reinforced core. Easy drilling on all surfaces. 5.5x93x57mm.

This cobalt metal drill bit from DeWalt provides improved performance with a 4 x longer life and double the resistance to breaking. With a 50% improvement in drilling speed this drill bit is perfect for tackling stainless steel.

4 x Longer life
2 x Resistance to breaking
50% faster drilling speed
Ideal for drilling into stainless steel
3 x flats prevents chuck slipping on shank

รีวิว HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal

ไม่มีความคิดเห็นใดๆของลูกค้าสำหรับสินค้านี้ HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal ในขณะน

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT4905-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน