แบ่งปัน
reply Back
DeWALT HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal (10pcs) - 1
List Price
฿ 13.68
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 8.89 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
฿ 13.68 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 8.89 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?

DeWALT DT4918-QZ - HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal (10pcs)

Shipped in 3-4 days

EAN: 5035048534922
List Price
฿ 13.68
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 8.89 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
฿ 13.68 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 8.89 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
EAN: 5035048534922
IN BRIEF Set of 10 HSS-CO EXTREME2 drill bits with optimized peculiar geometry of tip and flutes, reinforced core. 9.5x128x83mm. This cobalt metal drill bit from DeWalt provides improved...
  • DeWALT HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal (10pcs) - 1
รหัส
ขนาด (มม.)
ราคา (Vat Excl.) ?
จำนวน
DT4943-QZ
10.2x133x87
฿ 98.24
฿ 63.86
DT4944-QZ
10.5x133x8
฿ 48.04
฿ 31.23
DT4942-QZ
10x133x87
฿ 87.34
฿ 56.77
DT4946-QZ
11.5x145x9
฿ 57.88
฿ 37.62
DT4945-QZ
11x142x9
฿ 55.70
฿ 36.21
DT4948-QZ
12.5x151x10
฿ 66.58
฿ 43.28
DT4947-QZ
12x151x10
฿ 64.42
฿ 41.87
DT4949-QZ
13x151x10
฿ 75.34
฿ 48.97
DT4919-QZ
2.5x57x30
฿ 15.00
฿ 9.75
DT4918-QZ
2x49x24
฿ 13.68
฿ 8.89
DT4921-QZ
3.2x65x36
฿ 19.24
฿ 12.51
DT4922-QZ
3.3x65x36
฿ 20.54
฿ 13.35
DT4923-QZ
3.5x70x39
฿ 21.62
฿ 14.05
DT4920-QZ
3x61x33
฿ 17.28
฿ 11.23
DT4925-QZ
4.1x75x43
฿ 26.24
฿ 17.06
DT4926-QZ
4.2x75x43
฿ 29.50
฿ 19.18
DT4927-QZ
4.5x80x47
฿ 29.50
฿ 19.18
DT4928-QZ
4.8x86x52
฿ 44.76
฿ 29.09
DT4924-QZ
4x75x43
฿ 23.28
฿ 15.13
DT4930-QZ
5.1x86x52
฿ 47.52
฿ 30.89
DT4931-QZ
5.2x86x52
฿ 47.52
฿ 30.89
DT4932-QZ
5.5x93x57
฿ 48.04
฿ 31.23
DT4929-QZ
5x86x52
฿ 46.94
฿ 30.51
DT4934-QZ
6.5x101x63
฿ 52.42
฿ 34.07
DT4935-QZ
6.8x109x66
฿ 54.60
฿ 35.49
DT4933-QZ
6x93x57
฿ 49.12
฿ 31.93
DT4937-QZ
7.5x112x72
฿ 60.06
฿ 39.04
DT4936-QZ
7x109x69
฿ 55.70
฿ 36.21
DT4939-QZ
8.5x117x75
฿ 68.26
฿ 44.37
DT4938-QZ
8x117x75
฿ 65.50
฿ 42.58
DT4941-QZ
9.5x128x83
฿ 78.60
฿ 51.09
DT4940-QZ
9x125x81
฿ 73.16
฿ 47.55
รหัส DT4943-QZ
ขนาด (มม.) 10.2x133x87
ราคา
฿ 63.86
จำนวน
รหัส DT4944-QZ
ขนาด (มม.) 10.5x133x8
ราคา
฿ 31.23
จำนวน
รหัส DT4942-QZ
ขนาด (มม.) 10x133x87
ราคา
฿ 56.77
จำนวน
รหัส DT4946-QZ
ขนาด (มม.) 11.5x145x9
ราคา
฿ 37.62
จำนวน
รหัส DT4945-QZ
ขนาด (มม.) 11x142x9
ราคา
฿ 36.21
จำนวน
รหัส DT4948-QZ
ขนาด (มม.) 12.5x151x10
ราคา
฿ 43.28
จำนวน
รหัส DT4947-QZ
ขนาด (มม.) 12x151x10
ราคา
฿ 41.87
จำนวน
รหัส DT4949-QZ
ขนาด (มม.) 13x151x10
ราคา
฿ 48.97
จำนวน
รหัส DT4919-QZ
ขนาด (มม.) 2.5x57x30
ราคา
฿ 9.75
จำนวน
รหัส DT4918-QZ
ขนาด (มม.) 2x49x24
ราคา
฿ 8.89
จำนวน
รหัส DT4921-QZ
ขนาด (มม.) 3.2x65x36
ราคา
฿ 12.51
จำนวน
รหัส DT4922-QZ
ขนาด (มม.) 3.3x65x36
ราคา
฿ 13.35
จำนวน
รหัส DT4923-QZ
ขนาด (มม.) 3.5x70x39
ราคา
฿ 14.05
จำนวน
รหัส DT4920-QZ
ขนาด (มม.) 3x61x33
ราคา
฿ 11.23
จำนวน
รหัส DT4925-QZ
ขนาด (มม.) 4.1x75x43
ราคา
฿ 17.06
จำนวน
รหัส DT4926-QZ
ขนาด (มม.) 4.2x75x43
ราคา
฿ 19.18
จำนวน
รหัส DT4927-QZ
ขนาด (มม.) 4.5x80x47
ราคา
฿ 19.18
จำนวน
รหัส DT4928-QZ
ขนาด (มม.) 4.8x86x52
ราคา
฿ 29.09
จำนวน
รหัส DT4924-QZ
ขนาด (มม.) 4x75x43
ราคา
฿ 15.13
จำนวน
รหัส DT4930-QZ
ขนาด (มม.) 5.1x86x52
ราคา
฿ 30.89
จำนวน
รหัส DT4931-QZ
ขนาด (มม.) 5.2x86x52
ราคา
฿ 30.89
จำนวน
รหัส DT4932-QZ
ขนาด (มม.) 5.5x93x57
ราคา
฿ 31.23
จำนวน
รหัส DT4929-QZ
ขนาด (มม.) 5x86x52
ราคา
฿ 30.51
จำนวน
รหัส DT4934-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x101x63
ราคา
฿ 34.07
จำนวน
รหัส DT4935-QZ
ขนาด (มม.) 6.8x109x66
ราคา
฿ 35.49
จำนวน
รหัส DT4933-QZ
ขนาด (มม.) 6x93x57
ราคา
฿ 31.93
จำนวน
รหัส DT4937-QZ
ขนาด (มม.) 7.5x112x72
ราคา
฿ 39.04
จำนวน
รหัส DT4936-QZ
ขนาด (มม.) 7x109x69
ราคา
฿ 36.21
จำนวน
รหัส DT4939-QZ
ขนาด (มม.) 8.5x117x75
ราคา
฿ 44.37
จำนวน
รหัส DT4938-QZ
ขนาด (มม.) 8x117x75
ราคา
฿ 42.58
จำนวน
รหัส DT4941-QZ
ขนาด (มม.) 9.5x128x83
ราคา
฿ 51.09
จำนวน
รหัส DT4940-QZ
ขนาด (มม.) 9x125x81
ราคา
฿ 47.55
จำนวน

IN BRIEF
Set of 10 HSS-CO EXTREME2 drill bits with optimized peculiar geometry of tip and flutes, reinforced core. 9.5x128x83mm.

This cobalt metal drill bit from DeWalt provides improved performance with a 4 x longer life and double the resistance to breaking. With a 50% improvement in drilling speed this drill bit is perfect for tackling stainless steel.

4 x Longer life
2 x Resistance to breaking
50% faster drilling speed
Ideal for drilling into stainless steel
3 x flats prevents chuck slipping on shank

IN BRIEF
Set of 10 HSS-CO EXTREME2 drill bits with optimized peculiar geometry of tip and flutes, reinforced core. 9.5x128x83mm.

This cobalt metal drill bit from DeWalt provides improved performance with a 4 x longer life and double the resistance to breaking. With a 50% improvement in drilling speed this drill bit is perfect for tackling stainless steel.

4 x Longer life
2 x Resistance to breaking
50% faster drilling speed
Ideal for drilling into stainless steel
3 x flats prevents chuck slipping on shank

รีวิว HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal (10pcs)

ไม่มีความคิดเห็นใดๆของลูกค้าสำหรับสินค้านี้ HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal (10pcs) ในขณะน

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT4918-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน