แบ่งปัน
reply Back
DeWALT HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal (10pcs) - 1
List Price
฿ 485.54
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 315.53
List Price
฿ 485.54 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 315.53

DeWALT DT4918-QZ - HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal (10pcs)

Shipped in 48-72 hours

EAN: 5035048534571
List Price
฿ 485.54
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 315.53
List Price
฿ 485.54 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 315.53
EAN: 5035048534571
IN BRIEF Set of 10 HSS-CO EXTREME2 drill bits with optimized peculiar geometry of tip and flutes, reinforced core. 9.5x128x83mm. This cobalt metal drill bit from DeWalt provides improved...
  • DeWALT HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal (10pcs) - 1
รหัส
ขนาด (มม.)
ราคา
จำนวน
DT4943-QZ
10.2x133x87
฿ 3,486.80
฿ 2,266.56
DT4944-QZ
10.5x133x8
฿ 1,705.07
฿ 1,108.44
DT4942-QZ
10x133x87
฿ 3,099.93
฿ 2,014.92
DT4946-QZ
11.5x145x9
฿ 2,054.31
฿ 1,335.23
DT4945-QZ
11x142x9
฿ 1,976.94
฿ 1,285.19
DT4948-QZ
12.5x151x10
฿ 2,363.10
฿ 1,536.12
DT4947-QZ
12x151x10
฿ 2,286.44
฿ 1,486.08
DT4949-QZ
13x151x10
฿ 2,674.02
฿ 1,738.08
DT4919-QZ
2.5x57x30
฿ 532.39
฿ 346.05
DT4918-QZ
2x49x24
฿ 485.54
฿ 315.53
DT4921-QZ
3.2x65x36
฿ 682.88
฿ 444.01
DT4922-QZ
3.3x65x36
฿ 729.02
฿ 473.83
DT4923-QZ
3.5x70x39
฿ 767.35
฿ 498.67
DT4920-QZ
3x61x33
฿ 613.31
฿ 398.58
DT4925-QZ
4.1x75x43
฿ 931.33
฿ 605.50
DT4926-QZ
4.2x75x43
฿ 1,047.03
฿ 680.75
DT4927-QZ
4.5x80x47
฿ 1,047.03
฿ 680.75
DT4928-QZ
4.8x86x52
฿ 1,588.65
฿ 1,032.48
DT4924-QZ
4x75x43
฿ 826.27
฿ 537.00
DT4930-QZ
5.1x86x52
฿ 1,686.61
฿ 1,096.37
DT4931-QZ
5.2x86x52
฿ 1,686.61
฿ 1,096.37
DT4932-QZ
5.5x93x57
฿ 1,705.07
฿ 1,108.44
DT4929-QZ
5x86x52
฿ 1,666.03
฿ 1,082.88
DT4934-QZ
6.5x101x63
฿ 1,860.52
฿ 1,209.24
DT4935-QZ
6.8x109x66
฿ 1,937.90
฿ 1,259.63
DT4933-QZ
6x93x57
฿ 1,743.40
฿ 1,133.28
DT4937-QZ
7.5x112x72
฿ 2,131.69
฿ 1,385.63
DT4936-QZ
7x109x69
฿ 1,976.94
฿ 1,285.19
DT4939-QZ
8.5x117x75
฿ 2,422.73
฿ 1,574.81
DT4938-QZ
8x117x75
฿ 2,324.77
฿ 1,511.28
DT4941-QZ
9.5x128x83
฿ 2,789.72
฿ 1,813.32
DT4940-QZ
9x125x81
฿ 2,596.64
฿ 1,687.67
รหัส DT4943-QZ
ขนาด (มม.) 10.2x133x87
ราคา
฿ 2,266.56
จำนวน
รหัส DT4944-QZ
ขนาด (มม.) 10.5x133x8
ราคา
฿ 1,108.44
จำนวน
รหัส DT4942-QZ
ขนาด (มม.) 10x133x87
ราคา
฿ 2,014.92
จำนวน
รหัส DT4946-QZ
ขนาด (มม.) 11.5x145x9
ราคา
฿ 1,335.23
จำนวน
รหัส DT4945-QZ
ขนาด (มม.) 11x142x9
ราคา
฿ 1,285.19
จำนวน
รหัส DT4948-QZ
ขนาด (มม.) 12.5x151x10
ราคา
฿ 1,536.12
จำนวน
รหัส DT4947-QZ
ขนาด (มม.) 12x151x10
ราคา
฿ 1,486.08
จำนวน
รหัส DT4949-QZ
ขนาด (มม.) 13x151x10
ราคา
฿ 1,738.08
จำนวน
รหัส DT4919-QZ
ขนาด (มม.) 2.5x57x30
ราคา
฿ 346.05
จำนวน
รหัส DT4918-QZ
ขนาด (มม.) 2x49x24
ราคา
฿ 315.53
จำนวน
รหัส DT4921-QZ
ขนาด (มม.) 3.2x65x36
ราคา
฿ 444.01
จำนวน
รหัส DT4922-QZ
ขนาด (มม.) 3.3x65x36
ราคา
฿ 473.83
จำนวน
รหัส DT4923-QZ
ขนาด (มม.) 3.5x70x39
ราคา
฿ 498.67
จำนวน
รหัส DT4920-QZ
ขนาด (มม.) 3x61x33
ราคา
฿ 398.58
จำนวน
รหัส DT4925-QZ
ขนาด (มม.) 4.1x75x43
ราคา
฿ 605.50
จำนวน
รหัส DT4926-QZ
ขนาด (มม.) 4.2x75x43
ราคา
฿ 680.75
จำนวน
รหัส DT4927-QZ
ขนาด (มม.) 4.5x80x47
ราคา
฿ 680.75
จำนวน
รหัส DT4928-QZ
ขนาด (มม.) 4.8x86x52
ราคา
฿ 1,032.48
จำนวน
รหัส DT4924-QZ
ขนาด (มม.) 4x75x43
ราคา
฿ 537.00
จำนวน
รหัส DT4930-QZ
ขนาด (มม.) 5.1x86x52
ราคา
฿ 1,096.37
จำนวน
รหัส DT4931-QZ
ขนาด (มม.) 5.2x86x52
ราคา
฿ 1,096.37
จำนวน
รหัส DT4932-QZ
ขนาด (มม.) 5.5x93x57
ราคา
฿ 1,108.44
จำนวน
รหัส DT4929-QZ
ขนาด (มม.) 5x86x52
ราคา
฿ 1,082.88
จำนวน
รหัส DT4934-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x101x63
ราคา
฿ 1,209.24
จำนวน
รหัส DT4935-QZ
ขนาด (มม.) 6.8x109x66
ราคา
฿ 1,259.63
จำนวน
รหัส DT4933-QZ
ขนาด (มม.) 6x93x57
ราคา
฿ 1,133.28
จำนวน
รหัส DT4937-QZ
ขนาด (มม.) 7.5x112x72
ราคา
฿ 1,385.63
จำนวน
รหัส DT4936-QZ
ขนาด (มม.) 7x109x69
ราคา
฿ 1,285.19
จำนวน
รหัส DT4939-QZ
ขนาด (มม.) 8.5x117x75
ราคา
฿ 1,574.81
จำนวน
รหัส DT4938-QZ
ขนาด (มม.) 8x117x75
ราคา
฿ 1,511.28
จำนวน
รหัส DT4941-QZ
ขนาด (มม.) 9.5x128x83
ราคา
฿ 1,813.32
จำนวน
รหัส DT4940-QZ
ขนาด (มม.) 9x125x81
ราคา
฿ 1,687.67
จำนวน

IN BRIEF
Set of 10 HSS-CO EXTREME2 drill bits with optimized peculiar geometry of tip and flutes, reinforced core. 9.5x128x83mm.

This cobalt metal drill bit from DeWalt provides improved performance with a 4 x longer life and double the resistance to breaking. With a 50% improvement in drilling speed this drill bit is perfect for tackling stainless steel.

4 x Longer life
2 x Resistance to breaking
50% faster drilling speed
Ideal for drilling into stainless steel
3 x flats prevents chuck slipping on shank

IN BRIEF
Set of 10 HSS-CO EXTREME2 drill bits with optimized peculiar geometry of tip and flutes, reinforced core. 9.5x128x83mm.

This cobalt metal drill bit from DeWalt provides improved performance with a 4 x longer life and double the resistance to breaking. With a 50% improvement in drilling speed this drill bit is perfect for tackling stainless steel.

4 x Longer life
2 x Resistance to breaking
50% faster drilling speed
Ideal for drilling into stainless steel
3 x flats prevents chuck slipping on shank

รีวิว HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal (10pcs)

ไม่มีความคิดเห็นใดๆของลูกค้าสำหรับสินค้านี้ HSS-CO EXTREME2 Cobalt Drill Bit for Metal (10pcs) ในขณะน

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT4918-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน