แบ่งปัน
reply Back
DeWALT Flip&DriveComplete System - 1
List Price
€ 35,70
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 23,21 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
€ 35,70 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 23,21 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?

DeWALT DT7600-XJ - Flip&DriveComplete System

Shipped in 3-4 days

EAN: 5035048052372
List Price
€ 35,70
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 23,21 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
€ 35,70 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 23,21 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
EAN: 5035048052372
IN BRIEF Revolutionary, convenient and practical FlipDrive kit, made of connector, countersink, pilot drill bit & Pz2 screw driver bit. Connector, countersink, pilot drill bit & Pz2...
  • DeWALT Flip&DriveComplete System - 1
  • DeWALT Flip&DriveComplete System - 2
รหัส
Number
ราคา (Vat Excl.) ?
จำนวน
DT7602-XJ
10
€ 35,70
€ 23,21
DT7603-XJ
12
€ 35,70
€ 23,21
DT7600-XJ
6
€ 35,70
€ 23,21
DT7601-XJ
8
€ 35,70
€ 23,21
รหัส DT7602-XJ
Number 10
ราคา
€ 23,21
จำนวน
รหัส DT7603-XJ
Number 12
ราคา
€ 23,21
จำนวน
รหัส DT7600-XJ
Number 6
ราคา
€ 23,21
จำนวน
รหัส DT7601-XJ
Number 8
ราคา
€ 23,21
จำนวน
IN BRIEF
Revolutionary, convenient and practical FlipDrive kit, made of connector, countersink, pilot drill bit & Pz2 screw driver bit.

Connector, countersink, pilot drill bit & Pz2 screw driver bit.

APPLICATIONS
• For use in hard and soft wood, composite board and MDF.
• Ideal for cabinet making, furniture assembly, remodelling and
shop fitting.
FEATURES
• Complete drill drive accessory system for drilling countersink & pilot holes in one action and
screwdriving.
• One-handed connector release with push forward collar for easily changing between drilling and
screwdriving applications.
• 5/16’’ (8mm) shank for added durability.
IN BRIEF
Revolutionary, convenient and practical FlipDrive kit, made of connector, countersink, pilot drill bit & Pz2 screw driver bit.

Connector, countersink, pilot drill bit & Pz2 screw driver bit.

APPLICATIONS
• For use in hard and soft wood, composite board and MDF.
• Ideal for cabinet making, furniture assembly, remodelling and
shop fitting.
FEATURES
• Complete drill drive accessory system for drilling countersink & pilot holes in one action and
screwdriving.
• One-handed connector release with push forward collar for easily changing between drilling and
screwdriving applications.
• 5/16’’ (8mm) shank for added durability.

รีวิว Flip&DriveComplete System

ไม่มีความคิดเห็นใดๆของลูกค้าสำหรับสินค้านี้ Flip&DriveComplete System ในขณะน

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT7600-XJ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน