แบ่งปัน
reply Back
DeWALT EXTREME2 Metal Drill Bit - 1
List Price
€ 2,78
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 1,81 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
€ 2,78 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 1,81 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?

DeWALT DT5034-QZ - EXTREME2 Metal Drill Bit

Shipped in 3-4 days

EAN: 5035048034767
List Price
€ 2,78
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 1,81 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
€ 2,78 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 1,81 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
EAN: 5035048034767
5.0 1 ความคิดเห็น: (1) อ่านความคิดเห็น:
IN BRIEF EXTREME2 drill bit for metal with recessed cutting wings, ideal for fast, precices and clean drilling. Gold ferric oxide finish. APPLICATIONS Suitable for portable drilling of steel,...
  • DeWALT EXTREME2 Metal Drill Bit - 1
รหัส
ขนาด (มม.)
attr15
ราคา (Vat Excl.) ?
จำนวน
DT5035-QZ
1.5x40x18
2
€ 3,10
€ 2,02
DT5057-QZ
10.5x133x84
1
€ 7,86
€ 5,11
DT5056-QZ
10x133x84
1
€ 7,28
€ 4,73
DT5059-QZ
11.5x142x91
1
€ 8,96
€ 5,82
DT5058-QZ
11x142x91
1
€ 8,50
€ 5,53
DT5061-QZ
12.5x151x98
1
€ 10,06
€ 6,54
DT5060-QZ
12x151x98
1
€ 9,86
€ 6,41
DT5062-QZ
13x151x98
1
€ 10,60
€ 6,89
DT5034-QZ
1x34x12
2
€ 2,90
€ 1,89
DT5037-QZ
2.5x57x30
2
€ 2,78
€ 1,81
DT5036-QZ
2x49x24
2
€ 3,10
€ 2,02
DT5039-QZ
3.2x65x36
2
€ 4,10
€ 2,67
DT5040-QZ
3.3x65x36
2
€ 4,10
€ 2,67
DT5041-QZ
3.5x70x39
2
€ 4,32
€ 2,81
DT5038-QZ
3x61x33
2
€ 2,90
€ 1,89
DT5063-QZ
4.1x75x43
1
€ 3,34
€ 2,17
DT5043-QZ
4.2x75x43
1
€ 2,78
€ 1,81
DT5044-QZ
4.5x80x46
1
€ 2,90
€ 1,89
DT5045-QZ
4.8x86x46
1
€ 3,44
€ 2,24
DT5042-QZ
4x75x43
2
€ 4,44
€ 2,89
DT5047-QZ
5.5x93x57
1
€ 3,54
€ 2,30
DT5046-QZ
5x86x46
1
€ 3,44
€ 2,24
DT5049-QZ
6.5x101x58
1
€ 3,90
€ 2,54
DT5067-QZ
6.8x109x66
1
€ 4,76
€ 3,09
DT5048-QZ
6x93x57
1
€ 3,66
€ 2,38
DT5051-QZ
7.5x109x66
1
€ 4,66
€ 3,03
DT5050-QZ
7x109x66
1
€ 4,44
€ 2,89
DT5053-QZ
8.5x117x72
1
€ 5,54
€ 3,60
DT5052-QZ
8x117x72
1
€ 5,10
€ 3,32
DT5055-QZ
9.5x125x78
1
€ 6,54
€ 4,25
DT5054-QZ
9x125x78
1
€ 6,08
€ 3,95
รหัส DT5035-QZ
ขนาด (มม.) 1.5x40x18
attr15 2
ราคา
€ 2,02
จำนวน
รหัส DT5057-QZ
ขนาด (มม.) 10.5x133x84
attr15 1
ราคา
€ 5,11
จำนวน
รหัส DT5056-QZ
ขนาด (มม.) 10x133x84
attr15 1
ราคา
€ 4,73
จำนวน
รหัส DT5059-QZ
ขนาด (มม.) 11.5x142x91
attr15 1
ราคา
€ 5,82
จำนวน
รหัส DT5058-QZ
ขนาด (มม.) 11x142x91
attr15 1
ราคา
€ 5,53
จำนวน
รหัส DT5061-QZ
ขนาด (มม.) 12.5x151x98
attr15 1
ราคา
€ 6,54
จำนวน
รหัส DT5060-QZ
ขนาด (มม.) 12x151x98
attr15 1
ราคา
€ 6,41
จำนวน
รหัส DT5062-QZ
ขนาด (มม.) 13x151x98
attr15 1
ราคา
€ 6,89
จำนวน
รหัส DT5034-QZ
ขนาด (มม.) 1x34x12
attr15 2
ราคา
€ 1,89
จำนวน
รหัส DT5037-QZ
ขนาด (มม.) 2.5x57x30
attr15 2
ราคา
€ 1,81
จำนวน
รหัส DT5036-QZ
ขนาด (มม.) 2x49x24
attr15 2
ราคา
€ 2,02
จำนวน
รหัส DT5039-QZ
ขนาด (มม.) 3.2x65x36
attr15 2
ราคา
€ 2,67
จำนวน
รหัส DT5040-QZ
ขนาด (มม.) 3.3x65x36
attr15 2
ราคา
€ 2,67
จำนวน
รหัส DT5041-QZ
ขนาด (มม.) 3.5x70x39
attr15 2
ราคา
€ 2,81
จำนวน
รหัส DT5038-QZ
ขนาด (มม.) 3x61x33
attr15 2
ราคา
€ 1,89
จำนวน
รหัส DT5063-QZ
ขนาด (มม.) 4.1x75x43
attr15 1
ราคา
€ 2,17
จำนวน
รหัส DT5043-QZ
ขนาด (มม.) 4.2x75x43
attr15 1
ราคา
€ 1,81
จำนวน
รหัส DT5044-QZ
ขนาด (มม.) 4.5x80x46
attr15 1
ราคา
€ 1,89
จำนวน
รหัส DT5045-QZ
ขนาด (มม.) 4.8x86x46
attr15 1
ราคา
€ 2,24
จำนวน
รหัส DT5042-QZ
ขนาด (มม.) 4x75x43
attr15 2
ราคา
€ 2,89
จำนวน
รหัส DT5047-QZ
ขนาด (มม.) 5.5x93x57
attr15 1
ราคา
€ 2,30
จำนวน
รหัส DT5046-QZ
ขนาด (มม.) 5x86x46
attr15 1
ราคา
€ 2,24
จำนวน
รหัส DT5049-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x101x58
attr15 1
ราคา
€ 2,54
จำนวน
รหัส DT5067-QZ
ขนาด (มม.) 6.8x109x66
attr15 1
ราคา
€ 3,09
จำนวน
รหัส DT5048-QZ
ขนาด (มม.) 6x93x57
attr15 1
ราคา
€ 2,38
จำนวน
รหัส DT5051-QZ
ขนาด (มม.) 7.5x109x66
attr15 1
ราคา
€ 3,03
จำนวน
รหัส DT5050-QZ
ขนาด (มม.) 7x109x66
attr15 1
ราคา
€ 2,89
จำนวน
รหัส DT5053-QZ
ขนาด (มม.) 8.5x117x72
attr15 1
ราคา
€ 3,60
จำนวน
รหัส DT5052-QZ
ขนาด (มม.) 8x117x72
attr15 1
ราคา
€ 3,32
จำนวน
รหัส DT5055-QZ
ขนาด (มม.) 9.5x125x78
attr15 1
ราคา
€ 4,25
จำนวน
รหัส DT5054-QZ
ขนาด (มม.) 9x125x78
attr15 1
ราคา
€ 3,95
จำนวน
IN BRIEF
EXTREME2 drill bit for metal with recessed cutting wings, ideal for fast, precices and clean drilling. Gold ferric oxide finish.

APPLICATIONS
Suitable for portable drilling of steel, alloyed
and non-alloyed up to 900 N/mm2.
For drilling sheet or thin materials (suitable for
use in wood and plastics).
FEATURES
Faster drilling - up to 4x faster than standard
HSS-R drill bits.
Increased durability - up to 50% stronger than
standard HSS-R drill bits.
Cleaner, more accurate, burr-free holes due to
recessed cutting wings.
Innovative tapered web greatly reduces
breakage.
No-Slip shank with 3 flats eliminates slipping in
the chuck (diameters 5.0mm and above only).
Gold Ferrous Oxide coating prevents
overheating for longer bit life.

Single pack.
IN BRIEF
EXTREME2 drill bit for metal with recessed cutting wings, ideal for fast, precices and clean drilling. Gold ferric oxide finish.

APPLICATIONS
Suitable for portable drilling of steel, alloyed
and non-alloyed up to 900 N/mm2.
For drilling sheet or thin materials (suitable for
use in wood and plastics).
FEATURES
Faster drilling - up to 4x faster than standard
HSS-R drill bits.
Increased durability - up to 50% stronger than
standard HSS-R drill bits.
Cleaner, more accurate, burr-free holes due to
recessed cutting wings.
Innovative tapered web greatly reduces
breakage.
No-Slip shank with 3 flats eliminates slipping in
the chuck (diameters 5.0mm and above only).
Gold Ferrous Oxide coating prevents
overheating for longer bit life.

Single pack.

รีวิว EXTREME2 Metal Drill Bit

5
starstarstarstarstar  Roberto C.
03-04-2020
Great quality as expected. It also arrived very well packaged.

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT5034-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน