แบ่งปัน
reply Back
DeWALT EXTREME2 Metal Drill Bit (10 pcs) - 1
List Price
€ 9,86
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 6,41 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
€ 9,86 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 6,41 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?

DeWALT DT5535-QZ - EXTREME2 Metal Drill Bit (10 pcs)

Shipped in 3-4 days

EAN: 5035048052303
List Price
€ 9,86
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 6,41 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
€ 9,86 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
€ 6,41 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
EAN: 5035048052303
IN BRIEF Set of 5 EXTREME2 drill bits for metal with recessed cutting wings, ideal for fast drilling. Gold ferric oxide finish. 11.5x142x91mm. APPLICATIONS Suitable for portable drilling of...
  • DeWALT EXTREME2 Metal Drill Bit (10 pcs) - 1
รหัส
ขนาด (มม.)
ราคา (Vat Excl.) ?
จำนวน
DT5536-QZ
1.5x40x18
€ 9,96
€ 6,47
DT5558-QZ
10.5x133x84
€ 68,34
€ 44,42
DT5557-QZ
10x133x84
€ 62,62
€ 40,70
DT5560-QZ
11.5x142x91
€ 78,16
€ 50,80
DT5559-QZ
11x142x91
€ 74,30
€ 48,30
DT5562-QZ
12.5x151x98
€ 89,96
€ 58,47
DT5561-QZ
12x151x98
€ 85,78
€ 55,76
DT5563-QZ
13x151x98
€ 95,24
€ 61,91
DT5535-QZ
1x34x12
€ 9,86
€ 6,41
DT5538-QZ
2.5x57x30
€ 10,84
€ 7,05
DT5537-QZ
2x49x24
€ 10,16
€ 6,60
DT5540-QZ
3.2x65x36
€ 17,54
€ 11,40
DT5541-QZ
3.3x65x36
€ 17,54
€ 11,40
DT5542-QZ
3.5x70x39
€ 18,22
€ 11,84
DT5539-QZ
3x61x33
€ 11,58
€ 7,53
DT5566-QZ
4.1x75x43
€ 22,40
€ 14,56
DT5544-QZ
4.2x75x43
€ 19,32
€ 12,56
DT5545-QZ
4.5x80x46
€ 19,74
€ 12,83
DT5546-QZ
4.8x86x46
€ 23,82
€ 15,48
DT5543-QZ
4x75x43
€ 18,88
€ 12,27
DT5567-QZ
5.1x86x46
€ 27,90
€ 18,14
DT5568-QZ
5.2x86x46
€ 29,56
€ 19,21
DT5548-QZ
5.5x93x57
€ 25,70
€ 16,71
DT5547-QZ
5x86x46
€ 24,06
€ 15,64
DT5550-QZ
6.5x101x58
€ 29,12
€ 18,93
DT5549-QZ
6x93x57
€ 27,04
€ 17,58
DT5552-QZ
7.5x109x66
€ 36,40
€ 23,66
DT5551-QZ
7x109x66
€ 33,86
€ 22,01
DT5554-QZ
8.5x117x72
€ 44,78
€ 29,11
DT5553-QZ
8x117x72
€ 39,50
€ 25,68
DT5556-QZ
9.5x125x78
€ 53,58
€ 34,83
DT5555-QZ
9x125x78
€ 48,52
€ 31,54
รหัส DT5536-QZ
ขนาด (มม.) 1.5x40x18
ราคา
€ 6,47
จำนวน
รหัส DT5558-QZ
ขนาด (มม.) 10.5x133x84
ราคา
€ 44,42
จำนวน
รหัส DT5557-QZ
ขนาด (มม.) 10x133x84
ราคา
€ 40,70
จำนวน
รหัส DT5560-QZ
ขนาด (มม.) 11.5x142x91
ราคา
€ 50,80
จำนวน
รหัส DT5559-QZ
ขนาด (มม.) 11x142x91
ราคา
€ 48,30
จำนวน
รหัส DT5562-QZ
ขนาด (มม.) 12.5x151x98
ราคา
€ 58,47
จำนวน
รหัส DT5561-QZ
ขนาด (มม.) 12x151x98
ราคา
€ 55,76
จำนวน
รหัส DT5563-QZ
ขนาด (มม.) 13x151x98
ราคา
€ 61,91
จำนวน
รหัส DT5535-QZ
ขนาด (มม.) 1x34x12
ราคา
€ 6,41
จำนวน
รหัส DT5538-QZ
ขนาด (มม.) 2.5x57x30
ราคา
€ 7,05
จำนวน
รหัส DT5537-QZ
ขนาด (มม.) 2x49x24
ราคา
€ 6,60
จำนวน
รหัส DT5540-QZ
ขนาด (มม.) 3.2x65x36
ราคา
€ 11,40
จำนวน
รหัส DT5541-QZ
ขนาด (มม.) 3.3x65x36
ราคา
€ 11,40
จำนวน
รหัส DT5542-QZ
ขนาด (มม.) 3.5x70x39
ราคา
€ 11,84
จำนวน
รหัส DT5539-QZ
ขนาด (มม.) 3x61x33
ราคา
€ 7,53
จำนวน
รหัส DT5566-QZ
ขนาด (มม.) 4.1x75x43
ราคา
€ 14,56
จำนวน
รหัส DT5544-QZ
ขนาด (มม.) 4.2x75x43
ราคา
€ 12,56
จำนวน
รหัส DT5545-QZ
ขนาด (มม.) 4.5x80x46
ราคา
€ 12,83
จำนวน
รหัส DT5546-QZ
ขนาด (มม.) 4.8x86x46
ราคา
€ 15,48
จำนวน
รหัส DT5543-QZ
ขนาด (มม.) 4x75x43
ราคา
€ 12,27
จำนวน
รหัส DT5567-QZ
ขนาด (มม.) 5.1x86x46
ราคา
€ 18,14
จำนวน
รหัส DT5568-QZ
ขนาด (มม.) 5.2x86x46
ราคา
€ 19,21
จำนวน
รหัส DT5548-QZ
ขนาด (มม.) 5.5x93x57
ราคา
€ 16,71
จำนวน
รหัส DT5547-QZ
ขนาด (มม.) 5x86x46
ราคา
€ 15,64
จำนวน
รหัส DT5550-QZ
ขนาด (มม.) 6.5x101x58
ราคา
€ 18,93
จำนวน
รหัส DT5549-QZ
ขนาด (มม.) 6x93x57
ราคา
€ 17,58
จำนวน
รหัส DT5552-QZ
ขนาด (มม.) 7.5x109x66
ราคา
€ 23,66
จำนวน
รหัส DT5551-QZ
ขนาด (มม.) 7x109x66
ราคา
€ 22,01
จำนวน
รหัส DT5554-QZ
ขนาด (มม.) 8.5x117x72
ราคา
€ 29,11
จำนวน
รหัส DT5553-QZ
ขนาด (มม.) 8x117x72
ราคา
€ 25,68
จำนวน
รหัส DT5556-QZ
ขนาด (มม.) 9.5x125x78
ราคา
€ 34,83
จำนวน
รหัส DT5555-QZ
ขนาด (มม.) 9x125x78
ราคา
€ 31,54
จำนวน
IN BRIEF
Set of 5 EXTREME2 drill bits for metal with recessed cutting wings, ideal for fast drilling. Gold ferric oxide finish. 11.5x142x91mm.

APPLICATIONS
Suitable for portable drilling of steel, alloyed
and non-alloyed up to 900 N/mm2.
For drilling sheet or thin materials (suitable for
use in wood and plastics).
FEATURES
Faster drilling - up to 4x faster than standard
HSS-R drill bits.
Increased durability - up to 50% stronger than
standard HSS-R drill bits.
Cleaner, more accurate, burr-free holes due to
recessed cutting wings.
Innovative tapered web greatly reduces
breakage.
No-Slip shank with 3 flats eliminates slipping in
the chuck (diameters 5.0mm and above only).
Gold Ferrous Oxide coating prevents
overheating for longer bit life.

Bulk pack.
IN BRIEF
Set of 5 EXTREME2 drill bits for metal with recessed cutting wings, ideal for fast drilling. Gold ferric oxide finish. 11.5x142x91mm.

APPLICATIONS
Suitable for portable drilling of steel, alloyed
and non-alloyed up to 900 N/mm2.
For drilling sheet or thin materials (suitable for
use in wood and plastics).
FEATURES
Faster drilling - up to 4x faster than standard
HSS-R drill bits.
Increased durability - up to 50% stronger than
standard HSS-R drill bits.
Cleaner, more accurate, burr-free holes due to
recessed cutting wings.
Innovative tapered web greatly reduces
breakage.
No-Slip shank with 3 flats eliminates slipping in
the chuck (diameters 5.0mm and above only).
Gold Ferrous Oxide coating prevents
overheating for longer bit life.

Bulk pack.

รีวิว EXTREME2 Metal Drill Bit (10 pcs)

ไม่มีความคิดเห็นใดๆของลูกค้าสำหรับสินค้านี้ EXTREME2 Metal Drill Bit (10 pcs) ในขณะน

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT5535-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน