แบ่งปัน
reply Back
DeWALT EXTREME SDS-Max Drill Bit - 1

DeWALT DT9400-QZ - EXTREME SDS-Max Drill Bit

Shipped in 3-4 days

EAN: 5035048059777
EAN: 5035048059777
IN BRIEF Drill bit provided with 4 cutting edges to reduce vibrations and for increased productivity. Durable body and core. APPLICATIONS For use with SDS-Max drive hammer drills (Hilti type...
  • DeWALT EXTREME SDS-Max Drill Bit - 1
รหัส
ขนาด (มม.)
Cutters
ราคา (Vat Excl.) ?
จำนวน
DT9400-QZ
12x340
2
€ 51,14
€ 33,24
DT9401-QZ
12x540
2
€ 60,34
€ 39,22
DT9405-QZ
14x340
2
€ 57,20
€ 37,18
DT9406-QZ
14x540
2
€ 65,52
€ 42,59
DT9407-QZ
15x340
2
€ 59,58
€ 38,73
DT9409-QZ
16x340
4
€ 59,26
€ 38,52
DT9410-QZ
16x540
4
€ 67,92
€ 44,15
DT9411-QZ
18x340
4
€ 60,44
€ 39,29
DT9412-QZ
18x540
4
€ 75,56
€ 49,11
DT9415-QZ
19x670
4
€ 92,98
€ 60,44
DT9416-QZ
20x340
4
€ 63,36
€ 41,18
DT9417-QZ
20x540
4
€ 70,70
€ 45,96
DT9418-QZ
20x920
4
€ 102,38
€ 66,55
DT9419-QZ
22x340
4
€ 65,96
€ 42,87
DT9420-QZ
22x540
4
€ 72,34
€ 47,02
DT9421-QZ
22x920
4
€ 121,18
€ 78,77
DT9422-QZ
24x340
4
€ 72,66
€ 47,23
DT9423-QZ
24x540
4
€ 82,80
€ 53,82
DT9424-QZ
25x340
4
€ 72,66
€ 47,23
DT9425-QZ
25x540
4
€ 85,42
€ 55,52
DT9426-QZ
25x920
4
€ 121,72
€ 79,12
DT9427-QZ
26x340
4
€ 79,38
€ 51,60
DT9428-QZ
26x540
4
€ 92,34
€ 60,02
DT9429-QZ
28x380
4
€ 86,82
€ 56,43
DT9430-QZ
28x570
4
€ 96,66
€ 62,83
DT9431-QZ
28x670
4
€ 141,40
€ 91,91
DT9433-QZ
30x570
4
€ 103,02
€ 66,96
DT9434-QZ
32x380
4
€ 104,66
€ 68,03
DT9435-QZ
32x570
4
€ 111,44
€ 72,44
DT9436-QZ
32x920
4
€ 164,40
€ 106,86
DT9438-QZ
35x570
4
€ 125,92
€ 81,85
DT9439-QZ
35x670
4
€ 162,82
€ 105,83
DT9440-QZ
36x570
4
€ 136,52
€ 88,74
DT9441-QZ
38x380
4
€ 136,86
€ 88,96
DT9442-QZ
38x570
4
€ 148,54
€ 96,55
DT9443-QZ
38x670
4
€ 165,86
€ 107,81
DT9445-QZ
40x570
4
€ 179,36
€ 116,58
DT9446-QZ
40x920
4
€ 237,80
€ 154,57
DT9447-QZ
42x570
4
€ 225,08
€ 146,30
DT9448-QZ
45x570
4
€ 267,42
€ 173,82
DT9449-QZ
50x570
4
€ 308,82
€ 200,73
DT9450-QZ
52x570
4
€ 337,24
€ 219,21
รหัส DT9400-QZ
ขนาด (มม.) 12x340
Cutters 2
ราคา
€ 33,24
จำนวน
รหัส DT9401-QZ
ขนาด (มม.) 12x540
Cutters 2
ราคา
€ 39,22
จำนวน
รหัส DT9405-QZ
ขนาด (มม.) 14x340
Cutters 2
ราคา
€ 37,18
จำนวน
รหัส DT9406-QZ
ขนาด (มม.) 14x540
Cutters 2
ราคา
€ 42,59
จำนวน
รหัส DT9407-QZ
ขนาด (มม.) 15x340
Cutters 2
ราคา
€ 38,73
จำนวน
รหัส DT9409-QZ
ขนาด (มม.) 16x340
Cutters 4
ราคา
€ 38,52
จำนวน
รหัส DT9410-QZ
ขนาด (มม.) 16x540
Cutters 4
ราคา
€ 44,15
จำนวน
รหัส DT9411-QZ
ขนาด (มม.) 18x340
Cutters 4
ราคา
€ 39,29
จำนวน
รหัส DT9412-QZ
ขนาด (มม.) 18x540
Cutters 4
ราคา
€ 49,11
จำนวน
รหัส DT9415-QZ
ขนาด (มม.) 19x670
Cutters 4
ราคา
€ 60,44
จำนวน
รหัส DT9416-QZ
ขนาด (มม.) 20x340
Cutters 4
ราคา
€ 41,18
จำนวน
รหัส DT9417-QZ
ขนาด (มม.) 20x540
Cutters 4
ราคา
€ 45,96
จำนวน
รหัส DT9418-QZ
ขนาด (มม.) 20x920
Cutters 4
ราคา
€ 66,55
จำนวน
รหัส DT9419-QZ
ขนาด (มม.) 22x340
Cutters 4
ราคา
€ 42,87
จำนวน
รหัส DT9420-QZ
ขนาด (มม.) 22x540
Cutters 4
ราคา
€ 47,02
จำนวน
รหัส DT9421-QZ
ขนาด (มม.) 22x920
Cutters 4
ราคา
€ 78,77
จำนวน
รหัส DT9422-QZ
ขนาด (มม.) 24x340
Cutters 4
ราคา
€ 47,23
จำนวน
รหัส DT9423-QZ
ขนาด (มม.) 24x540
Cutters 4
ราคา
€ 53,82
จำนวน
รหัส DT9424-QZ
ขนาด (มม.) 25x340
Cutters 4
ราคา
€ 47,23
จำนวน
รหัส DT9425-QZ
ขนาด (มม.) 25x540
Cutters 4
ราคา
€ 55,52
จำนวน
รหัส DT9426-QZ
ขนาด (มม.) 25x920
Cutters 4
ราคา
€ 79,12
จำนวน
รหัส DT9427-QZ
ขนาด (มม.) 26x340
Cutters 4
ราคา
€ 51,60
จำนวน
รหัส DT9428-QZ
ขนาด (มม.) 26x540
Cutters 4
ราคา
€ 60,02
จำนวน
รหัส DT9429-QZ
ขนาด (มม.) 28x380
Cutters 4
ราคา
€ 56,43
จำนวน
รหัส DT9430-QZ
ขนาด (มม.) 28x570
Cutters 4
ราคา
€ 62,83
จำนวน
รหัส DT9431-QZ
ขนาด (มม.) 28x670
Cutters 4
ราคา
€ 91,91
จำนวน
รหัส DT9433-QZ
ขนาด (มม.) 30x570
Cutters 4
ราคา
€ 66,96
จำนวน
รหัส DT9434-QZ
ขนาด (มม.) 32x380
Cutters 4
ราคา
€ 68,03
จำนวน
รหัส DT9435-QZ
ขนาด (มม.) 32x570
Cutters 4
ราคา
€ 72,44
จำนวน
รหัส DT9436-QZ
ขนาด (มม.) 32x920
Cutters 4
ราคา
€ 106,86
จำนวน
รหัส DT9438-QZ
ขนาด (มม.) 35x570
Cutters 4
ราคา
€ 81,85
จำนวน
รหัส DT9439-QZ
ขนาด (มม.) 35x670
Cutters 4
ราคา
€ 105,83
จำนวน
รหัส DT9440-QZ
ขนาด (มม.) 36x570
Cutters 4
ราคา
€ 88,74
จำนวน
รหัส DT9441-QZ
ขนาด (มม.) 38x380
Cutters 4
ราคา
€ 88,96
จำนวน
รหัส DT9442-QZ
ขนาด (มม.) 38x570
Cutters 4
ราคา
€ 96,55
จำนวน
รหัส DT9443-QZ
ขนาด (มม.) 38x670
Cutters 4
ราคา
€ 107,81
จำนวน
รหัส DT9445-QZ
ขนาด (มม.) 40x570
Cutters 4
ราคา
€ 116,58
จำนวน
รหัส DT9446-QZ
ขนาด (มม.) 40x920
Cutters 4
ราคา
€ 154,57
จำนวน
รหัส DT9447-QZ
ขนาด (มม.) 42x570
Cutters 4
ราคา
€ 146,30
จำนวน
รหัส DT9448-QZ
ขนาด (มม.) 45x570
Cutters 4
ราคา
€ 173,82
จำนวน
รหัส DT9449-QZ
ขนาด (มม.) 50x570
Cutters 4
ราคา
€ 200,73
จำนวน
รหัส DT9450-QZ
ขนาด (มม.) 52x570
Cutters 4
ราคา
€ 219,21
จำนวน

IN BRIEF
Drill bit provided with 4 cutting edges to reduce vibrations and for increased productivity. Durable body and core.

APPLICATIONS
For use with SDS-Max drive hammer drills (Hilti
type F,G or Y) for anchor, fixing or clearance
holes in masonry concrete, brick or block work.

FEATURES
4 flute spiral with maximum flute entry enables
faster debris removal.
Maximised central core enables more efficient
energy transmission to the drill bit head.
Fully supported carbide head gives longer life
and cleaner, more concentric holes for better
fixing retention.
Open head design ensures faster drilling.

IN BRIEF
Drill bit provided with 4 cutting edges to reduce vibrations and for increased productivity. Durable body and core.

APPLICATIONS
For use with SDS-Max drive hammer drills (Hilti
type F,G or Y) for anchor, fixing or clearance
holes in masonry concrete, brick or block work.

FEATURES
4 flute spiral with maximum flute entry enables
faster debris removal.
Maximised central core enables more efficient
energy transmission to the drill bit head.
Fully supported carbide head gives longer life
and cleaner, more concentric holes for better
fixing retention.
Open head design ensures faster drilling.

รีวิว EXTREME SDS-Max Drill Bit

ไม่มีความคิดเห็นใดๆของลูกค้าสำหรับสินค้านี้ EXTREME SDS-Max Drill Bit ในขณะน

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT9400-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน