แบ่งปัน
reply Back
DeWALT BI-Metal Deep Cut Holesaw - 1
List Price
฿ 15.20
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 9.88 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
฿ 15.20 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 9.88 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?

DeWALT DT8116L-QZ - BI-Metal Deep Cut Holesaw

Shipped in 3-4 days

EAN: 5035048088739
List Price
฿ 15.20
ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 9.88 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
List Price
฿ 15.20 ประหยัด 35%
Mister Worker™ Price
฿ 9.88 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม?
EAN: 5035048088739
5.0 1 ความคิดเห็น: (1) อ่านความคิดเห็น:
IN BRIEF Holesaw with HSS extra strong teeth. Carbon steel body and 12.5 deeper cut of if compared to the other holesaws. 16mm diameter. APPLICATIONS • Ideal for drilling larger holes into...
  • DeWALT BI-Metal Deep Cut Holesaw - 1
รหัส
Diameter ø (mm)
ราคา (Vat Excl.) ?
จำนวน
DT8202L-QZ
102
฿ 38.10
฿ 24.77
DT8205L-QZ
105
฿ 38.80
฿ 25.22
DT8208L-QZ
108
฿ 39.90
฿ 25.94
DT8214L-QZ
114
฿ 42.44
฿ 27.59
DT8221L-QZ
121
฿ 45.54
฿ 29.60
DT8227L-QZ
127
฿ 45.54
฿ 29.60
DT8240L-QZ
140
฿ 51.88
฿ 33.72
DT8252L-QZ
152
฿ 54.48
฿ 35.41
DT8116L-QZ
16
฿ 15.46
฿ 10.05
DT8119L-QZ
19
฿ 15.20
฿ 9.88
DT8120L-QZ
20
฿ 15.92
฿ 10.35
DT8121L-QZ
21
฿ 15.74
฿ 10.23
DT8122L-QZ
22
฿ 15.20
฿ 9.88
DT8124L-QZ
24
฿ 15.20
฿ 9.88
DT8125L-QZ
25
฿ 15.64
฿ 10.17
DT8127L-QZ
27
฿ 17.06
฿ 11.09
DT8129L-QZ
29
฿ 16.34
฿ 10.62
DT8130L-QZ
30
฿ 17.44
฿ 11.34
DT8132L-QZ
32
฿ 18.56
฿ 12.06
DT8133L-QZ
33
฿ 19.28
฿ 12.53
DT8135L-QZ
35
฿ 19.42
฿ 12.62
DT8138L-QZ
38
฿ 18.56
฿ 12.06
DT8140L-QZ
40
฿ 18.84
฿ 12.25
DT8141L-QZ
41
฿ 18.66
฿ 12.13
DT8143L-QZ
43
฿ 19.28
฿ 12.53
DT8144L-QZ
44
฿ 17.44
฿ 11.34
DT8146L-QZ
46
฿ 20.24
฿ 13.16
DT8148L-QZ
48
฿ 20.80
฿ 13.52
DT8151L-QZ
51
฿ 19.68
฿ 12.79
DT8152L-QZ
52
฿ 21.94
฿ 14.26
DT8154L-QZ
54
฿ 20.14
฿ 13.09
DT8157L-QZ
57
฿ 23.78
฿ 15.46
DT8160L-QZ
60
฿ 24.40
฿ 15.86
DT8164L-QZ
64
฿ 22.36
฿ 14.53
DT8165L-QZ
65
฿ 25.30
฿ 16.45
DT8167L-QZ
67
฿ 26.68
฿ 17.34
DT8168L-QZ
68
฿ 27.18
฿ 17.67
DT8170L-QZ
70
฿ 27.56
฿ 17.91
DT8173L-QZ
73
฿ 28.40
฿ 18.46
DT8176L-QZ
76
฿ 28.40
฿ 18.46
DT8179L-QZ
79
฿ 29.24
฿ 19.01
DT8183L-QZ
83
฿ 30.36
฿ 19.73
DT8186L-QZ
86
฿ 31.50
฿ 20.48
DT8189L-QZ
89
฿ 31.20
฿ 20.28
DT8192L-QZ
92
฿ 33.16
฿ 21.55
DT8195L-QZ
95
฿ 33.88
฿ 22.02
รหัส DT8202L-QZ
Diameter ø (mm) 102
ราคา
฿ 24.77
จำนวน
รหัส DT8205L-QZ
Diameter ø (mm) 105
ราคา
฿ 25.22
จำนวน
รหัส DT8208L-QZ
Diameter ø (mm) 108
ราคา
฿ 25.94
จำนวน
รหัส DT8214L-QZ
Diameter ø (mm) 114
ราคา
฿ 27.59
จำนวน
รหัส DT8221L-QZ
Diameter ø (mm) 121
ราคา
฿ 29.60
จำนวน
รหัส DT8227L-QZ
Diameter ø (mm) 127
ราคา
฿ 29.60
จำนวน
รหัส DT8240L-QZ
Diameter ø (mm) 140
ราคา
฿ 33.72
จำนวน
รหัส DT8252L-QZ
Diameter ø (mm) 152
ราคา
฿ 35.41
จำนวน
รหัส DT8116L-QZ
Diameter ø (mm) 16
ราคา
฿ 10.05
จำนวน
รหัส DT8119L-QZ
Diameter ø (mm) 19
ราคา
฿ 9.88
จำนวน
รหัส DT8120L-QZ
Diameter ø (mm) 20
ราคา
฿ 10.35
จำนวน
รหัส DT8121L-QZ
Diameter ø (mm) 21
ราคา
฿ 10.23
จำนวน
รหัส DT8122L-QZ
Diameter ø (mm) 22
ราคา
฿ 9.88
จำนวน
รหัส DT8124L-QZ
Diameter ø (mm) 24
ราคา
฿ 9.88
จำนวน
รหัส DT8125L-QZ
Diameter ø (mm) 25
ราคา
฿ 10.17
จำนวน
รหัส DT8127L-QZ
Diameter ø (mm) 27
ราคา
฿ 11.09
จำนวน
รหัส DT8129L-QZ
Diameter ø (mm) 29
ราคา
฿ 10.62
จำนวน
รหัส DT8130L-QZ
Diameter ø (mm) 30
ราคา
฿ 11.34
จำนวน
รหัส DT8132L-QZ
Diameter ø (mm) 32
ราคา
฿ 12.06
จำนวน
รหัส DT8133L-QZ
Diameter ø (mm) 33
ราคา
฿ 12.53
จำนวน
รหัส DT8135L-QZ
Diameter ø (mm) 35
ราคา
฿ 12.62
จำนวน
รหัส DT8138L-QZ
Diameter ø (mm) 38
ราคา
฿ 12.06
จำนวน
รหัส DT8140L-QZ
Diameter ø (mm) 40
ราคา
฿ 12.25
จำนวน
รหัส DT8141L-QZ
Diameter ø (mm) 41
ราคา
฿ 12.13
จำนวน
รหัส DT8143L-QZ
Diameter ø (mm) 43
ราคา
฿ 12.53
จำนวน
รหัส DT8144L-QZ
Diameter ø (mm) 44
ราคา
฿ 11.34
จำนวน
รหัส DT8146L-QZ
Diameter ø (mm) 46
ราคา
฿ 13.16
จำนวน
รหัส DT8148L-QZ
Diameter ø (mm) 48
ราคา
฿ 13.52
จำนวน
รหัส DT8151L-QZ
Diameter ø (mm) 51
ราคา
฿ 12.79
จำนวน
รหัส DT8152L-QZ
Diameter ø (mm) 52
ราคา
฿ 14.26
จำนวน
รหัส DT8154L-QZ
Diameter ø (mm) 54
ราคา
฿ 13.09
จำนวน
รหัส DT8157L-QZ
Diameter ø (mm) 57
ราคา
฿ 15.46
จำนวน
รหัส DT8160L-QZ
Diameter ø (mm) 60
ราคา
฿ 15.86
จำนวน
รหัส DT8164L-QZ
Diameter ø (mm) 64
ราคา
฿ 14.53
จำนวน
รหัส DT8165L-QZ
Diameter ø (mm) 65
ราคา
฿ 16.45
จำนวน
รหัส DT8167L-QZ
Diameter ø (mm) 67
ราคา
฿ 17.34
จำนวน
รหัส DT8168L-QZ
Diameter ø (mm) 68
ราคา
฿ 17.67
จำนวน
รหัส DT8170L-QZ
Diameter ø (mm) 70
ราคา
฿ 17.91
จำนวน
รหัส DT8173L-QZ
Diameter ø (mm) 73
ราคา
฿ 18.46
จำนวน
รหัส DT8176L-QZ
Diameter ø (mm) 76
ราคา
฿ 18.46
จำนวน
รหัส DT8179L-QZ
Diameter ø (mm) 79
ราคา
฿ 19.01
จำนวน
รหัส DT8183L-QZ
Diameter ø (mm) 83
ราคา
฿ 19.73
จำนวน
รหัส DT8186L-QZ
Diameter ø (mm) 86
ราคา
฿ 20.48
จำนวน
รหัส DT8189L-QZ
Diameter ø (mm) 89
ราคา
฿ 20.28
จำนวน
รหัส DT8192L-QZ
Diameter ø (mm) 92
ราคา
฿ 21.55
จำนวน
รหัส DT8195L-QZ
Diameter ø (mm) 95
ราคา
฿ 22.02
จำนวน
IN BRIEF
Holesaw with HSS extra strong teeth. Carbon steel body and 12.5 deeper cut of if compared to the other holesaws. 16mm diameter.

APPLICATIONS
• Ideal for drilling larger holes into Wood, Plastic, Plaster and
Metal
• Common applications include drilling through wooden joists or
metal surfaces for pipe work or cabling
• Used by plumbers and electricians on site
FEATURES
• Reduced wall thickness for faster cutting speed
• "Premium quality high speed steel with 8% cobalt.
• The entire tooth is made of HSS not just the tip"
• Very sharp teeth with an aggressive cutting edge
• Wide shoulders with a double tooth design for increased durability
• ToughCoat hardened coating
• More High Speed Steel included in the BI-Metal process for stronger, longer lasting teeth
IN BRIEF
Holesaw with HSS extra strong teeth. Carbon steel body and 12.5 deeper cut of if compared to the other holesaws. 16mm diameter.

APPLICATIONS
• Ideal for drilling larger holes into Wood, Plastic, Plaster and
Metal
• Common applications include drilling through wooden joists or
metal surfaces for pipe work or cabling
• Used by plumbers and electricians on site
FEATURES
• Reduced wall thickness for faster cutting speed
• "Premium quality high speed steel with 8% cobalt.
• The entire tooth is made of HSS not just the tip"
• Very sharp teeth with an aggressive cutting edge
• Wide shoulders with a double tooth design for increased durability
• ToughCoat hardened coating
• More High Speed Steel included in the BI-Metal process for stronger, longer lasting teeth

รีวิว BI-Metal Deep Cut Holesaw

5
starstarstarstarstar  Giuseppe T.
10-08-2016
Tutto ok grazie....

คล้ายคลึงกับ DeWALT DT8116L-QZ

ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อสินค้านี้เช่นกัน