แบ่งปัน
reply Back

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 

สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ www.misterworker.com

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย

 

eSales srl
Viale Berengario, 9
20149 Milano

 

CEO: นายจันลูก้า บอร์ซอตติ

จดทะเบียนที่หอการค้าเมืองมิลาน REA MI-1996679

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ เลขประจำตัวแสดงตัวตน: 08006950961

 

eSales srl จัดการร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.misterworker.com.

 

สามารถขอรับข้อมูล ร้องเรียน และถกปัญหาใดๆได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Mister Worker®

 

ร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ www.misterworker.com 

 

เบอร์โทรศัพท์: 02 8719 7384

 

สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลา 9.00 – 18.00 น.)

 

อีเมล์: [email protected]

 

สำหรับเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ด้านล่าง) และระเบียบของบริษัท eSales srl พร้อมที่จะให้ความกระจ่างหรือข้อมูลเพิ่มเติมแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ ถึงแม้ว่าลูกค้าตัดสินใจที่จะไม่ใช้บริการทางโทรศัพท์ก็ตาม สิทธิและสิทธิพิเศษทั้งหมดที่มีให้แก่ลูกค้ายังคงเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายปัจจุบัน จึงได้มีการระบุเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา (รวมถึงเงื่อนไขใดๆในการจัดส่งสินค้า) ไว้ดังต่อไปนี้ สำหรับการบันทึกและการพิมพ์เอกสารนี้และความสามารถในการดูข้อความของสัญญานี้ โปรดดูที่ข้อ 2 ของข้อกำหนดทั่วไปของสัญญา ข้อ 6, 7 และ 8 ของข้อกำหนดทั่วไปของสัญญาควบคุมสิทธิในการยกเลิกของผู้บริโภค

 

1. ขอบเขตการใช้งาน คำนิยาม

 

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าส่งมาจากเว็บไซต์ www.misterworker.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้ควบคุมและเป็นส่วนสำคัญและส่วนหนึ่งของสัญญาทั้งหมดที่ลูกค้าทำกับ eSales srl ทันทีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทั่วไปของสัญญานี้แล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้จะมีผลบังคับมากกว่าเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

1.2 (ผู้ขาย) มืออาชีพ หมายถึง eSales srl ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่ขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภคหรือมืออาชีพอื่นๆ

 

 ผู้บริโภคหมายถึง บุคคลใดๆที่ทำการสังซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือไปจากเพื่อการค้า ธุรกิจ การช่าง หรืออาชีพของบุคคลนั้นๆ

 

 บริษัท/ภาษีมูลค่าเพิ่มหมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆที่ทำการสังซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ธุรกิจ การช่าง หรืออาชีพของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นๆ; ผู้ใดก็ตามที่แจ้งเลขภาษีมูลค่าเพิ่มขณะทำการสั่งซื้อสินค้ากับ eSales srl  


สินค้าหมายถึง สินค้าที่ขายโดยผู้ขาย

 

 ลูกค้า หมายถึง ผู้บริโภค หรือ บริษัท/ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามความเหมาะสม

 

 สัญญาซื้อขาย: สัญญาใดๆที่ผู้ขาย (eSales) โอนหรือตกลงที่จะโอนความเป็นเจ้าของของสินค้าไปยังผู้บริโภคและผู้บริโภคชำระหรือรับภาระค่าใช้จ่ายนั้นๆ ซึ่งรวมถึงสัญญาที่วัตถุในสัญญาเป็นทั้งสินค้าและบริการ

 

 สัญญาซื้อขายระยะไกล: สัญญาใดๆที่ทำการตกลงระหว่างผู้ขาย (eSales) และผู้บริโภคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการขายหรือการให้บริการระยะไกลผ่านการใช้วิธีสื่อสารทางไกลอย่างน้อยหนึ่งวิธีโดยที่ผู้ขายและผู้บริโภคไม่ต้องแสดงตัวตนทางกายภาพพร้อมๆกัน ไปจนถึงขั้นตอนการสรุปสัญญาและรวมถึงการสิ้นสุดของสัญญา

 

การสนับสนุนที่ยาวนาน: เครื่องมือใดๆที่ทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ขายสามารถเก็บข้อมูลที่ส่งถึงกันเป็นการส่วนตัวเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้สำหรับการอ้างอิงในอนาคตป็นระยะเวลาเพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการและช่วยให้สามารถทำสำเนาข้อมูลที่เก็บไว้ได้

 

 วันทำการหมายถึง วันใดๆของสัปดาห์ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 

 คำสั่งซื้อหมายถึง ข้อเสนอทางสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ตามมาตรา 1326 และ 1329 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งอิตาลี และการสิ้นสุดของสัญญาตามตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งอิตาลีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของใน ตะกร้าสินค้าพร้อมราคาที่ระบุไว้

 

การรับประกัน: ข้อผูกมัดใดๆของผู้ขายหรือผู้ผลิต (ผู้รับประกัน) ที่มีต่อผู้บริโภคนอกเหนือจากข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ชำระไป หรือเพื่อเปลี่ยน ซ่อมแซม หรืออื่นๆ หากสินค้าไม่เป็นไปตามสเปค หรือข้อกำหนดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันตามที่กำหนดไว้ในคำรับประกันหรือในโฆษณาที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ณ เวลาหรือก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง

 

2. การดาวน์โหลดและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา

 

2.1  ลูกค้าสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้พร้อมกับข้อความของสัญญาได้ที่เว็บไซต์ www.misterworker.com

ลูกค้ายังสามารถพิมพ์หรือบันทึกเอกสารนี้โดยใช้ฟังก์ชันการทำงานตามปกติของโปรแกรม (“แฟ้ม” และ “บันทึกเป็น”)

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถดาวน์โหลดและเก็บเอกสารนี้ในรูปแบบ PDF หากต้องการดูไฟล์ PDF ท่านต้องใช้ Adobe Reader (สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ www.adobe.it) หรือโปรแกรมเทียบเท่าอื่นๆที่สามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบ PDF ได้

 

2.2 นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถจัดเก็บรายละเอียดของคำสั่งซื้อได้โดยการดาวน์โหลดเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาและบันทึกหน้าสรุปคำสั่งซื้อ หรือจัดเก็บอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อที่ส่งมาส่งโดย eSales srl ไปยังที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าระบุไว้ หลังจากทำการสั่งซื้อ การยืนยันทางอีเมลจะมีข้อมูลคำสั่งซื้อและสำเนาเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาและสามารถพิมพ์หรือบันทึกได้โดยใช้ฟังก์ชันในโปรแกรมอีเมลของท่าน

 

2.3 จะมีการบันทึกข้อมูลของคำสั่งซื้อแต่ละรายการในระบบของ eSales srl อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าถึงระบบเหล่านี้ได้ ลูกค้าทุกรายได้รับหลักประกันในการเข้าใช้งาน  “บัญชีผู้ใช้งาน โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่ส่วนตัวนี้ ลูกค้าสามารถศึกษาสัญญาของตน คำสั่งซื้อที่รอการดำเนินการ และคำสั่งซื้อที่เพิ่งส่งต่อมา ตลอดจนแก้ไขและบันทึกข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดธนาคาร และ/หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับการสมัครรับจดหมายข่าวได้ ลูกค้ารับรองว่าจะรักษาข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สาม

 

3. ข้อสรุปสัญญา

 

3.1 เมื่อคลิก ยืนยันคำสั่งซื้อ” จะถือว่าลูกค้าเห็นด้วยกับสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (ดูข้อ 1 ข้อย่อย 1.2)

 

3.2 eSales Inc. ขอสงวนสิทธิในการยอมรับคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของบริษัท การยอมรับนี้เป็นไปโดยอัติโนมัติ เว้นแต่จะมีการสื่อสารกับลูกค้าไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆ ในกรณีนี้ ถือว่าสัญญานี้รวมถึงการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยผู้จำหน่าย

 

4. ราคาและค่าจัดส่ง

 

4.1 ราคาสินค้าที่เสนอไว้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

4.2 eSales srl ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่จัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ www.misterworker.com โดยมีเงื่อนไขว่าราคาของสินค้าจะเป็นราคาที่แสดงไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

 

4.3 สำหรับคำสั่งซื้อที่มีการจัดส่งไปนอกสหภาพยุโรป ราคาสินค้าจะถูกคำนวนโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นต้องเป็นไปตามประเทศปลายทาง

 

คำสั่งซื้อดังกล่าวอาจถูกเรียกเก็ภาษีและอากรท้องถิ่นที่ใช้บังคับในประเทศปลายทางของสินค้าตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศปลายทางนั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆที่อาจเกิดขึ้นนี้ (ภาษี ค่าธรรมเนียมศุลกากร อากร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และอื่นๆ ) ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าและจะต้องชำระโดยลูกค้า

 

ดังนั้น eSales จึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆในการคำนวณและการชำระภาษีประเภทนี้เนื่องจากไม่สามารถทำการคำนวณเบื้องต้นของค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้และถือว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

 

5. การชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

 

5.1 เมื่อยืนยันคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะชำระเงินเป็นจำนวนเท่ากับราคาขาย eSales srl ขอสงวนสิทธิในการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อหลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสั่งซื้อ

 eSales srl เสนอวิธีการชำระเงินที่แตกต่างกันออกไป เช่น การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (Visa, MasterCard, American Express) การชำระเงินผ่านระบบรักษาความปลอดภัย “Paypal” การชำระเงินผ่านบัตรเติมเงิน (เช่น “Postepay”) และการชำระเงินล่วงหน้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

 

5.2 ลูกค้ายินยอมที่จะรับใบแจ้งหนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

 

5.3 สำหรับการจัดส่งสินค้า eSales srl จะใช้บริการจัดส่งพัสดุที่บริษัทเลือกไว้ วิธีการจัดส่งสินค้าส่วนใหญ่ของ eSales คือ การขนส่งทางบก

 

5.4 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าภายในประเทศอิตาลีซึ่งจะไม่เกิน 30 วันทำการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 24 ถึง 96 ชั่วโมงของวันทำการ นับจากวันที่มีการจัดส่งสินค้า

 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่มีปลายทางนอกประเทศอิตาลีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางและบริการจัดส่งพัสดุที่ลูกค้าเลือกขณะทำการสั่งซื้อ ในกรณีนี้ ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะไม่เกิน 30 วันทำการเช่นกัน

 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าข้างต้นเป็นระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าเมื่อทำการสั่งซื้อ ในกรณีที่ไม่มีสินค้า จะมีการสื่อสารโดยทันทีทางอีเมล์

 

ในกรณีที่ทำการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร จะคำนวณระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนหรือเมื่อลูกค้าโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของ eSales

 

5.5 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (บนเว็บไซต์ www.misterworker.com) ตามจำนวนที่มีอยู่ในคลังสินค้า หากคำสั่งซื้อเกินจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า หรือหากมีสินค้าปรากฏอยู่แม้ว่าจะไม่ได้มีสินค้านั้นอยู่จริงในคลังสินค้าก็ตาม (เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการอัปเดตเว็บไซต์) eSales จะติดต่อลูกค้าหากมีสินค้านั้นจำหน่ายในอนาคต โดยให้ลูกค้าเลือกที่จะ:

 

 (a) ใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน

 

 (b) ยืนยันคำสั่งซื้อสำหรับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ และได้รับเงินคืนเป็นบางส่วนสำหรับสินค้าที่ไม่มีขาย

 

 (c) รอจนกว่าจะมีสินค้าเข้ามาใหม่

 

ในการชำระเงินคืนทุกกรณี ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งจากลูกค้าเกี่ยวกับทางเลือกดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าใช้ (บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร…)

 

5.6 eSales srl จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าใดๆในกรณีที่: (ก) ถึงแม้จะมีการชำระเงินค่าสินค้าตามปกติและทันเวลาเพื่อรับประกันคำสั่งซื้อที่ได้รับก็ตาม แต่การชำระเงินนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับผู้จำหน่าย; (ข) eSales ไม่สามารถกระทำการแก้ไขใดๆสำหรับการขาดแคลนสินค้านั้นๆได้ และ (ค) eSales ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีเกี่ยวกับการไม่มีของสินค้านั้นๆ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อตามข้อ 6 ในกรณีที่ไม่มีสินค้า eSales srl จะคืนเงินให้แก่ลูกค้าสำหรับการชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าใดๆเป็นจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดในข้อย่อย 5.5

 

5.7 eSales srl จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าใดๆในการจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประท้วง การตัดสินใจของหน่วยงานรัฐ การปันส่วน หรือการขาดแคลนพลังงานหรือวัตถุดิบ ปัญหาในการขนส่ง ไฟไหม้ น้ำท่วม และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับ eSales srl eSales srl จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีเมื่อเหตุสุดวิสัยดังกล่าวเกิดขึ้นและสิ้นสุดลง หากเหตุสุดวิสัยดำเนินไปเป็นระยะเวลาเกินกว่าสี่ (4) สัปดาห์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีที่ยกเลิกสัญญาตามข้อ 5 นี้ ลูกค้าจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือการชำระเงินคืนใดๆ ยกเว้นแต่สิทธิในการขอคืนเงินจำนวนใดๆที่ได้ชำระไปแล้ว

 

5.8 ในกรณีที่มีการสั่งซื้อโดยผู้บริโภค ความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพขอสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของ eSales srl จนกว่าผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นที่ผู้บริโภคระบุไว้จะได้รับสินค้าโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามีการรับประกันการจัดส่งสินค้าหรือไม่ ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อโดยบริษัทที่แจ้งเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพขอสินค้าจะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าทันทีที่บริการจัดส่งพัสดุรับสินค้าไปเพื่อทำการจัดส่ง

 

5.9 สินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อไปยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ eSales จนกว่าลูกค้าจะทำการชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน ข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับความครบถ้วนหรือความสมบูรณ์ของการจัดส่งสินค้าจะต้องรายงานให้บริการจัดส่งพัสดุทราบเมื่อมีการส่งมอบสินค้า เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบความสมบูรณ์ของหีบห่อและความสอดคล้องกับใบนำส่งสินค้าก่อนที่จะรับการจัดส่งสินค้าจากบริการจัดส่งพัสดุ

เมื่อท่านยอมรับการจัดส่งสินค้าแล้วจะไม่สามารถเรียกร้องเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสินค้าที่ได้รับหรือถูกโจรกรรมได้

 

5.10 สินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อไปยังคงเป็นทรัพย์สินของ eSales แต่เพียงผู้เดียวจนกว่าลูกค้าจะทำการชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนแล้ว

 

5.11 ความเสี่ยงจะตกอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริโภคเมื่อมีการจัดส่งสินค้าไปยังบริการจัดส่งพัสดุหากผู้บริโภคเลือกบริการจัดส่งพัสดุเองนอกเหนือไปจากที่มีให้เลือก สิทธิของผู้บริโภคต่อบริการจัดส่งพัสดุยังคงมีอยู่

 

6. สิทธิในการยกเลิก

 

6.1 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลตามมาตราที่ 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 21 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 การดำเนินการตามคำสั่ง 2011/83/EU เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้สิทธิในการยกเลิกของผู้บริโภค มีดังต่อไปนี้

 

6.2 ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าโดยใช้หมายเลยภาษีมูลค่าเพิ่มไม่สามารถใช้สิทธิในการยกเลิกได้เนื่องจากว่าการสั่งซื้อสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาชีพ และระเบียบในการยกเลิกสามารถใช้ได้เฉพาะกับผู้บริโภคเท่านั้น

 

6.3 ดูคำแนะนำด้านล่างเพื่อรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการยกเลิกของผู้บริโภคและผลของการยกเลิก

 

6.4 ผู้บริโภคมีสิทธิในการยกเลิก จะต้องทำการยกเลิกภายในสิบสี่ (14) วันทำการ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ในข้อ 8

 

6.5 ระยะเวลาในการยกเลิกที่กล่าวถึงในวรรคก่อนหน้านี้จะมีผลในวันที่ผู้บริโภคหรือบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริการจัดส่งพัสดุที่ระบุไว้โดยผู้บริโภคได้ครอบครองสินค้านั้นทางกายภาพในกรณีของสัญญาซื้อขาย หรือ

 

ก) ในวันที่ผู้บริโภคหรือบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ผู้บริโภคที่ระบุไว้โดยผู้บริโภคได้ครอบครองสินค้ารายการสุดท้ายทางกายภาพในกรณีที่ผู้บริโภคทำการสั่งซื้อสินค้าหลายรายการในคำสั่งซื้อเดียวแต่มีการจัดส่งสินค้าแยกกัน

 

ข) ในวันที่ผู้บริโภคหรือบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ผู้บริโภคที่ระบุไว้โดยผู้บริโภคได้ครอบครองสินค้าล็อตหรือชิ้นสุดท้ายทางกายภาพในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าที่มีส่วนประกอบหลายล็อตหรือหลายชิ้นส่วน

 

7. การใช้สิทธิในการยกเลิก

 

7.1 ก่อนหมดเขตการยกเลิก ผู้บริโภคต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบถึงการตัดสินใจในการใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญา ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคจึงสามารถ:

 

ก) ใช้แบบฟอร์มการยกเลิกในภาคผนวก 1 ตอน ข

 

ข) ทำการชี้แจงอย่างชัดเจนอื่นๆเกี่ยวกับการตัดสินใจยกเลิกสัญญา

 

ต้องทำการแจ้งการยกเลิกมาที่:

 

eSales srl

Viale Berengario, 9

20149 Milano

 

โทร: 02 8719 7384 - ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลา 9.30 - 18.00 น.)

 

อีเมล์: [email protected]

 

7.2 ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิในการยกเลิกภายในระยะเวลาการยกเลิกตามที่กล่าวไว้ในข้อ 6 ข้อย่อย 6.4 หากมีการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิยกเลิกจากผู้บริโภคก่อนที่จะหมดเขตการยกเลิก

 

7.4 หน้าที่ในการพิสูจน์การใช้สิทธิในการยกเลิกตามข้อนี้เป็นของผู้บริโภค

 

7.4 ผู้ขาย (eSales) จะคืนเงินที่ได้รับชำระจากผู้บริโภคยกเว้นค่าจัดส่งโดยไม่ล่าช้าและไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ผู้บริโภคแจ้งให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจยกเลิกสัญญา

 

7.5 ผู้ขายจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าโดยใช้วิธีการเดียวกับที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงินก่อนหน้านี้ เว้นแต่ว่าลูกค้าจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นและหากว่าลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆจากการชำระเงินคืนนี้ eSales จะไม่ทำการคืนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆหากผู้บริโภคเลือกประเภทการจัดส่งที่นอกเหนือไปจากประเภทการจัดส่งที่มีราคาต่ำสุดที่ผู้ขายเสนอมา

 

7.6 เว้นแต่ eSales จะเสนอที่จะเก็บคืนสินค้าเอง eSales อาจระงับการชำระเงินคืนจนกว่าจะได้รับสินค้าหรือจนกว่าผู้บริโภคจะส่งหลักฐานการส่งคืนสินค้าแล้วแต่ว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน

 

8. ภาระผูกพันของผู้บริโภคในกรณีที่ยกเลิก

 

8.1 เว้นแต่ eSales จะเสนอที่จะเก็บคืนสินค้าเอง ผู้บริโภคจะต้องคืนสินค้าหรือมอบให้ผู้กับขายหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตโดยผู้ขายโดยไม่ล่าช้าและ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ผู้บริโภคแจ้งให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจยกเลิกสัญญาตามข้อ 6

 

การยกเลิกจะได้รับการยอมรับหากผู้บริโภคคืนสินค้าก่อนวันหมดเขตซึ่งมีระยะเวลา 14 วัน ผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

 

8.1 ผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อมูลค่าลดลงของสินค้าอันเป็นผลมาจากการจัดการสินค้าที่นอกเหนือไปจากที่จำเป็นเพื่อกำหนดสภาพ ลักษณะ และการทำงานของสินค้า

 

8.3 ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

 

8.4 ต้องส่งคืนสินค้า:

 

- มาอย่างครบถ้วน: สิทธิในการยกเลิกไม่สามารถใช้ได้กับคำสั่งซื้อเพียงบางส่วน (เช่น อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ เป็นต้น)

 

- โดยบรรจุมาในบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพสมบูรณ์เหมาะสำหรับการขายต่อ (ไม่พัง เสียหาย หรือสกปรก) และติดตั้งอุปกรณ์เสริมทั้งหมด (ถ้ามี) โดยทำตามคำแนะนำและเอกสารประกอบ ถ้าเป็นไปได้ เราขอแนะนำให้ใส่บรรจุภัณฑ์นี้ลงในกล่องอีกใบหนึ่งเพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์เดิม  โปรดหลีกเลี่ยงการแนบฉลากหรือติดเทปกาวบนบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้าโดยตรง

 

- มาพร้อมกับเอกสารการขนส่ง (มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม) เพื่อให้ eSales srl สามารถทำการระบุลูกค้าได้ (หมายเลขคำสั่งซื้อ ชื่อ และที่อยู่)

 

- มาโดยปราศจากร่องรอยที่ชัดเจนจากการใช้งาน เว้นแต่ร่องรอยที่เกิดจากการทดลองใช้งานสินค้าตามปกติ สินค้าต้องไม่มีร่องรอยของการใช้งานเป็นเวลานานเกินจากเวลาที่ต้องใช้ในการทดสอบสินค้า (น้อยกว่า 2-3 นาที) และไม่ควรอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถทำการขายต่อได้ ดังนั้น จะไม่มีการยอมรับสินค้าที่มีร่องรอยความเสียหายหรือสิ่งสกปรกและได้รับการพิจารณาว่าไม่สามารถขายต่อได้อีกต่อไป

 

กรุณาส่งสินค้าคืนมาที่:

 

eSales srl

Viale Berengario, 9

20149 Milano

ITALY

 

9. การรับประกันและการจัดการคำร้องเรียน

 

9.1 กฎของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันจะใช้กับการสั่งซื้อโดยลูกค้า

 

9.2 ลูกค้าสามารถติดต่อ eSales srl ได้ตลอดเวลาตามวิธีที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของสัญญานี้ eSales srl จะตรวจสอบคำขอที่ได้รับโดยเร็วที่สุดและจะทำการติดต่อลูกค้า หากการขอข้อมูลหรือการร้องเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า eSales srl จะติดต่อกับผู้ผลิตก่อน ด้วยเหตุนี้ eSales srl อาจต้องใช้เวลาในการติดต่อลูกค้านานขึ้น ในกรณีที่มีการร้องเรียน eSales srl ขอให้ลูกค้าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และขอแนะนำให้ลูกค้าส่งสำเนาเอกสารที่ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขลูกค้า และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการระบุคำร้องเรียนที่ถูกต้อง  หากลูกค้าไม่ได้รับคำตอบภายในห้า (5) วันทำการ eSales srl ขอเชิญให้ลูกค้าร้องขอคำตอบได้ นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบว่าอีเมล์จะไม่ถูกเปลี่ยนเส้นทางหรือบล็อกโดย ตัวกรองสแปม” ใดๆ หรือโดยปัญหาทางเทคนิคอื่นๆของอีเมล์ส่วนบุคคลของผู้รับ

 

9.3 สำหรับคำขอบริการใดๆ eSales srl แนะนำให้ท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าตามระเอียดดังต่อไปนี้:

 

eSales srl

Viale Berengario, 9

20149 Milano

 

โทร: +39 02 8719 7384

 

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลา 9.30 - 18.00 น.)

 

อีเมล์: [email protected]

 

9.4 eSales srl จะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องใดๆของสินค้าอันเนื่องมาจากตัวสินค้าเองที่เกิดขึ้นภายในสิบสองเดือน นับจากวันที่จัดส่งสินค้า หากได้รับการแจ้งมาอย่างทันท่วงที:

 

- คำร้องเรียนใดๆที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ ปริมาณ หรือลักษณะของสินค้า (หรือข้อบกพร่องอื่นๆที่เห็นได้ชัดเจน) จะต้องแจ้งให้ eSales srl (เป็นลายลักษณ์อักษร) ทราบภายใต้โทษปรับภายใน 8 (แปด) วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

 

 คำร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยการตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อได้รับสินค้า (ข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่) จะต้องแจ้งให้ทาง eSales srl ทราบภายใต้การยกเลิกภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่พบข้อบกพร่องและไม่เกินสิบสองเดือน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ต้องระบุความบกพร่องและสินค้าที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในคำร้องเรียน

 

- ในกรณีที่การจัดส่งสินค้าไม่ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ลูกค้าต้องแจ้งให้ eSales srl ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าเพื่อทำการตกลงในการคืนสินค้า

 

ลูกค้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก eSales srl

 

การรับประกันข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่มีการใช้งานปกติ ร่องรอยการปลอมแปลง หรือการใช้งานผิดประเภท

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าที่เปลี่ยนหรือซ่อมแซมแล้วอยู่ในความรับผิดชอบของของลูกค้าทั้งหมด

 

ในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ eSales srl จะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุดโดยออกค่าใช้จ่ายเอง

 

10. การคุ้มครองข้อมูล

 

eSales srl ขอสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อแต่ละรายการตลอดจนรายละเอียดการติดต่อของลูกค้าเพื่อรับรองในการดำเนินการคำสั่งซื้ออย่างถูกต้อง (รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการการชำระเงิน การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และ/หรือการจัดส่งสินค้า) คำร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้า และ/หรือ ข้อเสนอแนะ หรือการแนะนำเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลจะเป็นไปตามเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ eSales srl อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของลูกค้าจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

11. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

 

11.1 เงื่อนไขทั่วไปของสัญญานี้และสัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับจะอยู่ภายใต้การบังคับใช้และควบคุมโดยกฎหมายของประเทศอิตาลี

 

11.2 สำหรับข้อพิพาททางกฎหมายใดๆอันเนื่องมาจากจากการใช้ การตีความ และ/หรือการดำเนินการตามสัญญานี้ ศาลแห่งเมืองมิลานจะมีเขตอำนาจศาลพิเศษ ยกเว้นข้อพิพาทกับผู้บริโภคที่พำนักอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งเขตอำนาจศาลเป็นของศาลที่อยู่ในเขตที่พำนักหรือภูมิลำเนาของผู้บริโภค

 

12. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา

eSales srl จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาจะกลายเป็นส่วนสำคัญของสัญญาฉบับใหม่นับตั้งแต่คำสั่งซื้อครั้งแรกหลังจากได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง

 

13. ภาคผนวก

 

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในปัจจุบันหรือในอนาคตไม่มีผลหรือไม่มีผลบังคับใช้หรือมีช่องว่างในเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาที่เหลืออยู่จะยังคงมีผลและมีผลบังคับใช้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม eSales srl และลูกค้าจะร่วมมือกันเพื่อกระทำการเจรจาโดยสุจริตในการปรับช่องว่างนั้นหรือการเปลี่ยนข้อกำหนดที่ไม่มีผลหรือไม่มีผลบังคับใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคงสาระทางเศรษฐกิจของสัญญาไว้

 

ตามและเพื่อวัตถุประสงค์ของมาตราที่ 1341 และ 1342 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งอิตาลี ตราบเท่าที่อาจจะเป็นไปได้ ลูกค้าสามารถแจ้งการยอมรับในส่วนต่อไปนี้ของเงื่อนไขทั่วไปของสัญญานี้มาพร้อมกับคำสั่งซื้อ: 3. (ข้อสรุปสัญญา) 5. (การชำระเงินและการจัดส่งสินค้า) 11. (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล) และ 12. (การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา)

 

เดือนมกราคม ค.ศ. 2018

 

Mister Worker®

 

eSales srl

 

Mister Worker® เป็นเครื่องหมายการค้าของ eSales srl หากผู้ใดใช้เครื่องหมายนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย