แบ่งปัน
reply Back

เวิร์คช็อป STAHLWILLE เกี่ยวกับมาตรฐาน EN ISO 6789:2017 ใหม่

ตีพิมพ์ : 2018-09-25 11:57:41

หากท่านเป็นเจ้าของประแจทอร์คระดับมืออาชีพ ท่านอาจรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปรับเทียบใหม่อยู่แล้ว ประแจทอร์คจำเป็นต้องได้รับการทดสอบและการรับรองทุกๆ 12 เดือนหรือเมื่อมีการขันครบ 5,000 ครั้งตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม 2017 มาตรฐาน EN ISO 6789:2017 ได้มีผลบังคับใช้และเข้ามาแทนที่มาตรฐาน EN ISO 6789:2003 เดิม ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับทั้งผู้ผลิตและเจ้าของเครื่องมือวัดทอร์ค ลองมาร่วมศึกษามาตรฐานนี้ด้วยกันเพื่อทำความเข้าใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวภายในเดือนตุลาคม 2018 

EN ISO 6789:2017 regulation

เครื่องมือทอร์ค: มาตรฐาน EN ISO 6789:2017

มาตรฐานใหม่ประกอบไปด้วยสองส่วน:

  • ส่วนที่หนึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้ผลิตและกำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำต่างๆที่เครื่องมือทอร์คต้องมี รวมถึงการกำหนดมาตรฐานเฉพาะที่จะต้องมีในเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องมือ
  • ส่วนที่สองมุ่งเป้าไปที่ห้องปฏิการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะในการคำนวณความไม่แน่นอนในการวัดของเครื่องมือทอร์ค นอกจากนี้ การทดสอบเครื่องมือทอร์คไม่ได้ดำเนินการ ณ อัตรา 20%, 60%, 100% แต่ที่ ค่าต่ำสุดของช่วงการวัดที่แสดงให้เห็น ณ อัตรา 60% และ 100% รายละเอียดนี้จะช่วยให้สามารถตรวจสอบการเป็นไปตามเกณฑ์ของประแจทอร์คตามช่วงการวัดที่แสดงให้เห็นทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น.

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญตามมาตรฐาน EN ISO 6789: 2017 ก็คือ การทดสอบความแม่นยำของเครื่องมือทอร์คก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดโดยมีการเพิ่มเวลาในการทดสอบให้มากขึ้นซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครื่องมือ ประเภทของโรงงานที่ใช้ในการทดสอบ และอื่นๆ ในความเป็นจริงแล้ว เรากำลังพูดถึงเวลามากกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ: นี่คือเหตุผลที่ Stahlwille ได้ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ TORKMASTER 5 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ที่สามารถอำนวยความสะดวกและเร่งกระบวนการนี้ได้

เวิร์คช็อป STAHLWILLE เกี่ยวกับมาตรฐาน EN ISO 6789:2017 ใหม่

หากท่านเป็นช่างเทคนิคอุตสาหกรรมหรือช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน EN ISO 6789 ใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2018 ท่านสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปซึ่งจัดโดย Stahlwille ได้! เวิร์คช็อปนี้จะมีขึ้นที่โรงแรม Montini ณ เมือง Peschiera Borromeo ซึ่งอยู่ในแถบเมืองมิลาน โดยมีให้เลือกสองช่วงเวลา ได้แก่ วันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. ถึง 18.00 น. และวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น.

Stahlwille Workshop EN ISO 6789

ท่านจะได้เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปรับเทียบเครื่องมือทอร์คตามกฎระเบียบใหม่ ตลอดจนวิธีการออกใบรับรองฉบับใหม่ เพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อป กรุณากรอกแบบฟอร์มที่ลิงก์ต่อไปนี้: https://docs.google.com/forms/ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและคำร้องทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการและได้รับการยืนยันภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม.

TORKMASTER 5: THE NEW STAHLWILLE SOFTWARE FOR TORQUE TOOLS CALIBRATION

TORKMASTER 5 is available for every client that already owns a manual or motorized test bench, as well as clients who still need to purchase one. It consists of a software that is able to automatically calculate torque tools uncertainty values, drastically cutting testing times. Additionally, a database will be made available for Stahlwille torque tools. This will contain the required values of uncertainty to be followed, calculated by the company using a statistical method. For any other tool brand, you will be able to calculate the statistical values after the tenth time testing the tool and its insert.

Stahlwille software TORKMASTER 5

STAHLWILLE TEST BENCHES

In Mister Worker™’s catalog you will find different models of Stahlwille test benches, useful for certifying every kind of torque tools from torque screwdrivers to 3000Nm torque wrenches. These are highly professional test benches of extremely high quality, produced in the Stahlwille plants in Germany and subjected to strict quality assurance tests before being allowed to enter the market.

STAHLWILLE MANUTORK© MANUAL CALIBRATION BENCHES

Stahlwille Manutork© Manual test benches are really simple to use, thanks to intuitive management software and manual operating mechanisms which allows you to calibrate, with no physical effort, torque tools up to 3000 Nm.

Stahlwille torque control benches

In Mister Worker™’s catalog you can find the Stahlwille Manutork© 7791 test bench and the Stahlwille Manutork© 7792 test bench. They have mechanical rationing up to 4000 Nm and, thanks to a special force transmitting system, they take the necessary measurements without moving the spot where the force is applied. This way, the torque wrench that is being calibrated  will stay in the same position during the whole process, thus avoiding mistakes in measurement that could be caused by a shift in the place where force is applied. What makes the Stahlwille Manutork© test benches unique is their modular structure: each user can decide how to put it together according to his professional needs.

For example, if you need to personalize your professional test bench with additional modules, in our catalog you will find the Stahlwille 7791-1 test bench extension and the Stahlwille 7791-2 test attachment for torque screwdrivers.

Stahlwille control tool for torque screwdrivers

STAHLWILLE PERFECTCONTROL© MOTORIZED TEST BENCHES

Stahlwille Perfectcontrol© motorized test benches, IF Design Award winners, allow you to calibrate both couples torque tools and a single one in a completely automated way: this will additionally decrease times and let you avoid any physical effort. Two versions are available: the Stahlwille 7794-2 test bench, ideal to calibrate mechanical and electronic wrenches by torque value verification; the Stahlwille 7794-3 test bench, also suited for angle - not only torque - verification.

The installation of motorized test benches is intuitive and easy to use: all you have to do is positioning the torque wrench to be tested on the bench and then simply recalling it  with the supplied software, which will automatically start the testing and calibration. If you need to calibrate a Stahlwille torque wrench, the software will automatically identify it, additionally reducing testing times.

You can also use additional modules to modify Stahlwille Perfectcontrol© motorized test benches. For example, in Mister Worker™’s catalog you will find Stahlwille torque sensors and Stahlwille lab transducers.

Stahlwille torque sensors are patented tools for torque wrenches calibration and torque screwdrivers calibration: they are highly precise, thanks to the preparation and digitization of the couple directly in the respective sensor. They can be used on their own, but they are often used as an additional component of the calibration system.

The Stahlwille transducer, specific for use in a laboratory, can also be used to calibrate torque wrenches and screwdrivers: it’s equipped with a high quality precision connector, which is self locking and unaffected by transversal forces thanks to a extremely flat structure.

Stahlwille sensors and transducers

If you would like additional information on the new standard for torque wrench calibration, if you need to purchase a new Stahlwille test bench or update your work tools with new Stahlwille torque tools, please do not hesitate to contact us. You can email us at [email protected] outlining the details of your request: our team of experts will get back to you as soon as possible and, if you would like to make a purchase, you will receive a personalized quote that will address your needs.

Condividi
Aggiungi un commento

 (con http://)